Równać Szanse 2017 – konkurs grantowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Równać Szanse 2017 – konkurs grantowy

Równać Szanse 2017

Równać Szanse

Polska fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programy „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora .

Wprowadzono: 27 września 2017