Rozbudowa drogi gminnej ul. Spółdzielców w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Budżetu Państwa / Rozbudowa drogi gminnej ul. Spółdzielców w Wadowicach

1)      Tytuł projektu:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 470561K w km od 0+008,34 do km 0+390,09 wraz z przebudową skrzyżowań ul. M. B. Fatimskiej, ul. Poprzecznej, ul. Spółdzielców, Al. Wolności (w km od 0+000,00 do km 0+043,64, w km od 0+390,09 do km 0+417,88, w km od 0+000,00 do km 0+008,34) w miejscowości Wadowice, Gmina Wadowice”.

2)      Dofinansowanie projektu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

3)      Kwota dofinansowania: 1 898 274,00 zł

4)      Całkowita wartość projektu: 3 083 860,12 zł

5)      Opis rzeczowy inwestycji:

–          rozbudowa drogi gminnej ul. Spółdzielców w Wadowicach do połączenia na skrzyżowaniu w formie ronda z Al. Matki Bożej Fatimskiej i ulicą Poprzeczną w Wadowicach

–          budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Spółdzielców, Poprzecznej oraz Al. Matki Bożej Fatimskiej w Wadowicach

–          budowa ciągu pieszo – rowerowego

–          budowa sieci kanalizacji deszczowej

–          budowa oświetlenia ulicznego

–          budowa kanału teletechnicznego

Wprowadzono: 8 marca 2022