Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat południowej obwodnicy Wadowic!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat południowej obwodnicy Wadowic!

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, działając w imieniu Gminy Wadowice informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dotyczące przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WADOWIC W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28”. W związku z tym, przez najbliższy tydzień, od 19 do 26 lipca przeprowadzone zostaną konsultacje społecznej, podczas których będzie można zapoznać się z celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji, a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi. 

plakat 774x1024 - Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat południowej obwodnicy Wadowic!

Materiały te są do wglądy pod tekstem. Ponadto, w najbliższy piątek (23.07) w godz. 14:00-17:00 na Placu Jana Pawła II zorganizowany zostanie specjalny punkt, podczas którego mieszkańcy będą mogli porozmawiać z projektantami inwestycji i na miejscu zapoznać się z materiałami dotyczącymi południowej obwodnicy Wadowic.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące niniejszego przedsięwzięcia, można przesyłać na formularzu ankiety,
w terminie do dnia 30.07.2021 r. z dopiskiem „Ankieta dla DK28”:

– pocztą na adres: Klotoida sp. z o.o., sp. kom.; ul.Bochenka 16A, 30-693 Kraków

bądź pocztą elektroniczną na adres: wadowice@klotoida.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z czym na złożone wnioski nie będą udzielane indywidualne odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wadowice.

Wprowadzono: 16 lipca 2021

Pliki do pobrania:

-