Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim WM. Wadowickie inicjatywy proszą o wsparcie!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim WM. Wadowickie inicjatywy proszą o wsparcie!

Rusza głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji, wśród nich również z naszej gminy!

bo wm - Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim WM. Wadowickie inicjatywy proszą o wsparcie!

W tegorocznej edycji Budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego do wyboru jest 198 zadań – 158 o charakterze regionalnym oraz 40 ogólnowojewódzkim. Ich tematyka jest różnorodna – zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty prospołeczne i zdrowotne.

Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Można oddać dwa głosy – jeden głos na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim, drugi głos na zadanie regionalne. Na zadanie regionalne możne zagłosować tylko mieszkaniec danego regionu – czyli np. mieszkańcy naszej gminy mogą głosować na zadania z Regionu Małopolska Zachodnia.

Jak głosować:

Głosowanie trwa od 15 maja do 16 czerwca (do 18 czerwca w przypadku głosowania internetowego).

Wśród szeregu propozycji jest kilka z naszej gminy. Są to:

„Każde dziecko może zostać piłkarzem – Małopolska Wspiera Piłkarzy”kod zadania MZA2.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów powiatu wadowickiego i chrzanowskiego – PUKS Karol Wadowice (gmina Wadowice) oraz MKS Fablok Chrzanów (gmina Chrzanów) poprzez zakup:- 200 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,- 200 sztuk (po 100 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie,- 200 sztuk (po 100 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,- 4 zestawów przenośnych bramek treningowych (po 2 na klub).Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację ogólnodostępnego turnieju sportowego podsumowującego projekt, na który zaproszone zostaną lokalne władze oraz mieszkańcy, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej umożliwi również najmłodszym adeptom piłki nożnej, którzy zostali objęci wsparciem, zaprezentowanie się w nowym sprzęcie sportowym.

„ŁAŁtfit! – boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy – edycja II” – kod zadania MZA

Wybitny holenderski piłkarz Johan Cruyff zwykł mawiać, że piłka nożna to sport, w który gra się umysłem. Połączenie wysokiej sprawności fizycznej i silnego umysłu wydaje się być gwarantem sukcesu w tej dyscyplinie. Jak wiemy mocną psychikę buduje się krok po kroku, z drobnych elementów. I o nich właśnie jest ten projekt. Celem projektu jest wsparcie rozwoju sportowego klubów piłkarskich z terenów powiatu wadowickiego – Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (gmina Kalwaria Zebrzydowska) oraz Skawa Wadowice (gmina Wadowice) poprzez zakup: – 200 kompletów (po 100 na klub) strojów sportowych meczowych (skład kompletu: 1 x koszulka, 1 x spodenki, 1 x getry) z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie, – 200 sztuk (po 100 na klub) dresów treningowych z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego, logotyp Budżetu Obywatelskiego oraz herby klubów sportowych uczestniczących w projekcie, – 200 sztuk (po 100 na klub) wysokiej jakości piłek meczowych w rozmiarach „4” i „5”,Obok zakupu sprzętu, w ramach zadania przewidziano również organizację turnieju sportowego, co będzie stanowiło kolejną formę promocji działań finansowanych ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego. Turniej będzie miał charakter ogólnodostępny (uczestnikami imprezy mogą być drużyny piłkarskie z obszarów Województwa Małopolskiego). O wyborze uczestników turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń do osiągnięcia limitu 10 zespołów (drużyny 10-osobowe). W ramach imprezy każdy z beneficjentów otrzyma pakiet startowy, w skład którego wejdzie okolicznościowa koszulka sportowa oraz plecak z pełną identyfikacją wizualną obejmującą logotyp Województwa Małopolskiego oraz logotyp Budżetu Obywatelskiego. Zadanie w mniejszym zakresie było już realizowane w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i spotkało się ze świetnym odbiorem mieszkańców regionu. To w odpowiedzi na ich prośby powstała kolejna edycja projektu.

„Ogólnodostępny Turniej Piłkarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – kod zadania: MZA22

Zadanie będzie polegać na zorganizowaniu wydarzenia pn. „Ogólnodostępny Turniej Piłkarski dla dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz zakupie niezbędnego sprzętu sportowego. Turniej będzie bezpłatny i dostępny. Zakupiony sprzęt będzie ogólnodostępny. Celem zadania jest zaktywizowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych w aktywnym spędzaniu czasu wolnego poprzez możliwość udziału w turnieju oraz uczestnictwa w rywalizacji sportowej wśród rówieśników, jak i zewnętrznych rozgrywkach w piłkę nożną. Ważnym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci, młodzież i dorosłych do pracy w klubach sportowych, które nie tylko rozwijają motorycznie, ale i wychowują kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy dzięki odpowiedzialnemu rozwojowi również poprzez sport mogą kreować swoje osobowości oraz bawić się i rywalizować z innymi. Społeczność z obszarów wiejskich, a szczególnie dzieci i młodzież potrzebuje dostępu do możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez sport i integrację w lokalnej społeczności. Realizacja projektu w znacznym stopniu poprawi i rozwinie kulturę fizyczną oraz zintegruje lokalne społeczeństwo.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego na stronie: www.bo.malopolska.pl.

Wprowadzono: 16 maja 2023