Rusza nabór do projektu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Rusza nabór do projektu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

64055 - Rusza nabór do projektu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Gmina Wadowice informuje, że w październiku br. ruszają pierwsze zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

64058 - Rusza nabór do projektu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Beneficjentem projektu jest Gmina Wadowice.

Realizatorami projektu są:

  • Urząd Miejski w Wadowicach,
  • Szkoła Podstawowa  Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni,
  • Zespół Szkół im. 12.P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Marii Konopnickiej w Wadowicach,

Realizowane będą zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i programowania. Część zajęć będzie miała charakter wyrównawczy, pozostała cześć charakter rozszerzający, których tematyka będzie wykraczała poza standardowy program nauczania. Uczestnicy zajęć będą brać również udział w wycieczkach naukowych.

Uczestnikami projektu mogą być:

1). W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i uczennice z klas 7 Szkoły Podstawowej oraz  uczniowie i uczennice II i III klas gimnazjalnych  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni.

2). W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i uczennice z klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz  uczniowie i uczennice III klas gimnazjalnych  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni.

3). W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i uczennice z klas 1 – 7 Szkoły Podstawowej oraz  uczniowie i uczennice II i III klas gimnazjalnych w Zespole Szkół im. 12.P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach.

4). W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i uczennice z klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej oraz  uczniowie i uczennice III klas gimnazjalnych w Zespole Szkół im. 12.P.P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach.

5). Uczniowie i uczennice z klas 1 – 6 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. Jedna osoba może korzystać z wielu zajęć.

INFORMUJEMY, ŻE OD 22 DO 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU TRWAĆ BĘDZIE REKRUTACJA DO PROJEKTU.

Zgłoszenia na zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Chętni proszeni są o zapoznanie się z treścią w/w regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w szkołach biorących udział projekcie, w Biurze (Urząd Miejski w Wadowicach (pok. 44), a także na stronach w/w szkół i Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

REALIZACJA PROJEKTU PRZEZ GMINNE SZKOŁY

Realizację projektu przez gminne szkoły można śledzić tutaj.

Dokumenty rekrutacyjne:

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 21 września 2017