Ponad półtora miliona na stole. Rusza nabór do projektu dla naszych uczniów

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Ponad półtora miliona na stole. Rusza nabór do projektu dla naszych uczniów

Gmina Wadowice informuje, że w październiku br. ruszają pierwsze zajęcia edukacyjne realizowane w ramach projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice” dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.


 

Beneficjentem projektu jest Gmina Wadowice. Realizacja przypada na lata 2020 – 2022. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 659 836,52 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie  wynosi 1 576 844,69 zł , co stanowi 95% wartości projektu.

Realizatorami projektu są:

  • Urząd Miejski w Wadowicach,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach, os. Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia
  • Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna 77, 34-124 Klecza Górna
  • Szkoła Podstawowa w Wysokiej, Wysoka 195, 34-105 Wysoka

Realizowane będą zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, programowania i języków obcych. Część zajęć będzie miała charakter wyrównawczy, pozostała część charakter rozszerzający, których tematyka będzie wykraczała poza standardowy program nauczania. Uczestnicy zajęć będą brać również udział w wycieczkach naukowych. W szkołach zostaną również doposażone i unowocześnione pracownie informatyczne, językowe, przyrodnicze i matematyczne.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół, którzy są realizatorami projektu.

Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny. Jedna osoba może korzystać z wielu zajęć.

INFORMUJEMY, ŻE OD 7 DO 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zgłoszenia na zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Chętni proszeni są o zapoznanie się z treścią w/w regulaminu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w szkołach biorących udział w projekcie, w Biurze projektu (Urząd Miejski w Wadowicach (pok. 7 i 44), a także na stronach w/w szkół.  Poniżej linki do dokumentacji rekrutacyjnej poszczególnych szkół.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach http://www.sp1wadowice.iap.pl/wydarzenia/2616-rusza-rekrutacja-do-nowego-projektu-

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni http://sp1chocznia.pl/fundusze_europejskie_2.html

Szkoła Podstawowa w Wysokiej https://spwysoka.szkolnastrona.pl/p,40,projekt-wyrownanie-szans-edukacyjnych-uczniow-szkol-podstawowych-gminy-wadowice

Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej   http://www.zspkd.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=30

Wprowadzono: 8 września 2020