Ruszyły zagraniczne szkolenia językowe dla nauczycieli.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ogólno-Organizacyjny / Ruszyły zagraniczne szkolenia językowe dla nauczycieli.

W listopadzie 2016 roku Gmina Wadowice przystąpiła do realizacji Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

Głównym celem Projektu jest umożliwienie nauczycielom z 13 placówek edukacyjnych z terenu Gminy skorzystanie z kursów językowych i metodyczno – językowych w ośmiu krajach europejskich oraz wykorzystanie efektów tych szkoleń w codziennej pracy z uczniami w działaniach krótkofalowych oraz długofalowych. Na realizację Projektu Gmina Wadowice otrzymała 1 262 246,92 zł.

Na przestrzeni roku (od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2018 roku) odbędzie się 108 wyjazdów nauczycieli z placówek wchodzących w skład Konsorcjum (8 szkół i 5 przedszkoli). Pierwszymi uczestniczkami Projektu, które od tygodnia uczestniczą w kursie językowym w Irlandii są dyrektorki wadowickich przedszkoli – p. Urszula Roman i p. Teresa Adamik. Panie zdecydowały się na zakwaterowanie w rodzinie irlandzkiej, aby oprócz poznania języka angielskiego poznać także kulturę i życie codzienne mieszkańców Zielonej Wyspy.

Za sprawne zarządzanie Projektem odpowiada Zespół Projektowy, na czele którego stoją koordynatorzy gminni (Iwona Majkowska – Kochan i Elżbieta Borycka) oraz koordynatorzy z poszczególnych placówek wchodzących w skład Konsorcjum. Zespół Projektowy na comiesięcznych spotkaniach roboczych monitoruje realizację kolejnych działań oraz wsparcia organizacyjnego dla uczestników mobilności.

W ramach pomocy w przygotowaniach do wyjazdu we wszystkich placówkach regularne odbywają się spotkania informacyjno – organizacyjne prowadzone przez koordynatorów oraz spotkania realioznawczo – kulturowe dotyczące krajów docelowych organizowane na terenie Konsorcjum. Dla 54 nauczycieli potrzebujących wsparcia językowego zorganizowano kursy przygotowawcze z języka angielskiego, na których ćwiczone są podstawowe umiejętności komunikacyjne. Dodatkowo, przygotowano Karty Podróży (wewnętrzny dokument Konsorcjum) oraz zestawienie niezbędnych informacji, mające ułatwić odbycie mobilności i wypełnienie obowiązków uczestnika Projektu. Do dyspozycji placówek zakupiono także przewodniki turystyczne.

W celu wdrażania efektów i promowania Projektu szkoły i przedszkola przygotowały szereg działań do realizacji w bieżącym roku szkolnym oraz kolejnym, 2017/2018, na terenie placówek oraz o zasięgu lokalnym. Jednym z nich był I Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „EuroWADOwizja” organizowany przez ZSP nr 3 w Wadowicach oraz planowana Europejska Parada Przedszkolaków, organizowana przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach.

Europejska Parada Przedszkolaków odbędzie się 2.06.2017 roku. Przedszkolacy z 5 przedszkoli i 8 zerówek ze szkół z terenu Gminy spotkają się o godz. 10.30 na rynku w Wadowicach, aby w barwnym korowodzie zaprezentować wybrane kraje europejskie oraz wspólnie odśpiewać piosenkę w języku angielskim.

Więcej informacji o Projekcie „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” dostarcza bloga i strona  Facebook, na których zamieszczane są artykuły o bieżących działaniach na terenie placówek, w środowisku lokalnym oraz relacje uczestników mobilności. Zapraszamy do śledzenia bloga: https://mobilnoscwadowice.blogspot.com i polubienia strony Projektu: https://www.facebook.com/mobilnoscwadowice.

Opracowanie: Iwona Majkowska – Kochan

Wprowadzono: 26 maja 2017