Rządowy program wsparcia dla organizacji pozarządowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Rządowy program wsparcia dla organizacji pozarządowych

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Program jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 12 maja.

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

PRIORYTET 1: DZIAŁANIA WSPIERAJACE
Działania:
Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych

PRIORYTET 2: BEZPIECZEŃSTWO NGO
Działania:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  2. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  3. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/.

Wprowadzono: 12 maja 2020