Siedem milionów na siedem projektów!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Referat Obsługi Ruchu Turystycznego / Siedem milionów na siedem projektów!

W czwartek (25.03) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nadeszły świetne wieści dla Wadowic! Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił decyzję premiera Mateusza Morawieckiego, przyznającą ponad 294 miliony złotych dla małopolskich gmin górskich, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tej puli aż 7,4 miliona złotych trafi do papieskiego miasta! Za te środki uda się zrealizować siedem nowych inwestycji w naszej gminie.

165263406 734475140558562 5045642801189176271 n - Siedem milionów na siedem projektów!

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich to specjalna forma wsparcia dla tych samorządów, które głównie z turystyki czerpią swoje dochody, obecnie mocno uszczuplone wskutek pandemii. W skali całego kraju pomoc skierowana będzie do 200 gmin z 6 województw. W Małopolsce rządowe środki trafią do 82 samorządów. Przyznane dotacje posłużą do sfinansowania lub dofinansowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, jak np. ścieżki piesze i rowerowe, punkty widokowe, promenady, skanseny, muzea itp., ale też do realizacji inwestycji wspomagających obsługę ruchu turystycznego, np. przebudowa dróg, chodników, placów, budowa kanalizacji.

W Gminie Wadowice, dzięki pozyskanym środkom, uda się zrealizować aż siedem projektów turystyczno-rekreacyjnych, bazujących na lokalnych zasobach przyrodniczych i krajobrazowych:

  1. projekt wraz z wykonaniem „Ogrodu Pielgrzyma” w Wadowicach przy ul. Kościelnej, w samym sercu miasta, pomiędzy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazyliką a Muzeum Miejskim i Informacją Turystyczną, a więc w centralnym miejscu, skupiającym turystów i pielgrzymów, przybywających do Wadowic;
  2. budowa tężni solankowej przy ulicy Topolowej – więcej na ten temat TUTAJ;
  3. budowa nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rokowie;
  4. budowa chodnika w Ponikwi na szlaku prowadzącym na Leskowiec;
  5. budowa trasy rowerowej w ciągu VeloSkawa – położenie asfaltu na istniejącej ścieżce z Wadowic na Zbywaczówkę;
  6. przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej wieży widokowej na Jaroszowickiej Górze;
  7. budowa deptaku pomiędzy dworcem PKP a rynkiem w Wadowicach.

Zaplanowane projekty poszerzą obecną ofertę turystyczną gminy Wadowice o kolejne atrakcyjne elementy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec 2023 roku.

Wprowadzono: 26 marca 2021

-