Spotkanie konsultacyjne dotyczące ruchu w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Spotkanie konsultacyjne dotyczące ruchu w Wadowicach

W czwartek 6 lipca o godzinie 18:00 w Wadowickim Centrum Kultury obyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówione zostały propozycje zmiany organizacji ruchu, komunikacji i parkowania na terenie Wadowic. Dr inż. Tomasz Kulpa, dr inż. Mariusz Dudek, mgr inż. Urszula Duda-Biertel – przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zaprezentowali pierwsze wyniki prowadzonych na terenie miasta badań, które stanowić będą podstawę dla opracowywanego przez nich kompleksowego „Studium transportowego dla miasta Wadowice„.

Badania ankietowe przeprowadzone w okresie od 19 kwietnia do 3 czerwca 2017 roku przez Agencję Badawczą PBS sp. z o.o. pokazują, że w Wadowicach przeważa ruch pieszy, a podróżujący najczęściej przemieszczają się na bliskie odległości (średnio aż 86% mieszkanek i mieszkańców podróżuje w obrębie miasta). Zaskakująco duży, w porównaniu z innymi miastami, jest udział ruchu rowerowego w wykonywanych podróżach (8%). Problemem Wadowic jest niewłaściwie rozwiązane parkowanie oraz ruch tranzytowy przez Plac Jana Pawła II czy „wąskie gardła” na drodze krajowej 52. Jak wielokrotnie powtarzano, „problemem są węzły komunikacyjne”.

Podczas spotkania prelegenci zaproponowali rozwiązania koncentrujące się na: ograniczeniu ruchu na Placu Jana Pawła II, zmian organizacji ruchu w centrum Miasta, rozwoju infrastruktury na rzecz pieszych i rowerzystów, budowie zewnętrznego układu obwodnicowego oraz uporządkowanie parkowania. W powstającym „Studium” przebadane zostaną różne warianty budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i ich wpływ na ruch w mieście. Dalsza część spotkania upłynęła na dyskusji.

Teraz jest ten czas, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy te propozycje przełożyli na realia naszego miasta i wypracowali takie rozwiązania, które będą realne do zrealizowania i spowodują, że będzie się nam lepiej poruszało po mieście – zaznaczył Paweł Polak, kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Głównymi tematami podejmowanymi przez mieszkańców były kwestie związane z odciążeniem centrum i drogi krajowej 52, wprowadzeniem strefy pieszych na Placu Jana Pawła II oraz ze zmianą struktury ulicy Poprzecznej z jednokierunkowej na dwukierunkową. Wyrażano obawy „zakorkowania” Wadowic przez niedrożność Rynku, czy woonerf na ul. Lwowskiej, a także podnoszono, że zmiany w mieście powinna poprzedzić budowa obwodnicy. Kierownik Paweł Polak zapewniał, że „zamknięcie Rynku to jest proces długofalowy”, a doktor Mariusz Dudek jasno wyraził zdanie, że miasto z pewnymi problemami musi radzić sobie już dziś, nie czekając na BDI. Zapewniono także, że wbrew doniesieniom ulica Lwowska nie będzie zamykana, a jedynie przystosowywana do wspólnej komunikacji pieszych oraz pojazdów. Przekonywano również o konieczności dwukierunkowości ul. Poprzecznej.

Urząd Miejski złożył już wnioski o dofinansowanie dla systemu parkingów przy obwodnicy i ścieżek rowerowych w mieście. Projektowane jest przedłużenie obwodnicy na Suchą Beskidzką, projekty ul. Spółdzielców i Lwowskiej czekają na pozwolenia na budowę. W ramach rewitalizacji złożono również wniosek na dofinansowanie do woonerfa na ul. Lwowskiej.

Spotkanie inauguruje miesiąc konsultacji społecznych na temat reorganizacji ruchu w Wadowicach. Na konsultacje zapraszamy mieszkanki i mieszkańców w następujących terminach:

1) w ramach „Ogródka konsultacyjnego” na wadowickim rynku odbędą się dwa uzupełniające panele w tym temacie, w dniach 14 i 21 lipca 2017r., w godzinach 14.00 – 16.00,

2) w ramach konsultacji indywidualnych z pracownikami Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach, na które zapraszamy w dniach 11, 18 i 25 lipca w godzinach 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miejskim – II piętro, pokój nr 50.

Wprowadzono: 12 lipca 2017