Spotkanie organizacji działających na terenie gminy Wadowice – 5 września 2016 r.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Aktualności NGO / Spotkanie organizacji działających na terenie gminy Wadowice – 5 września 2016 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wadowice.

Spotkanie odbędzie się 5 września (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Jego głównym celem jest wzmacnianie partnerstwa i współpracy między lokalnym sektorem organizacji pozarządowych a Urzędem.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o Programie Współpracy na przyszły rok, o potrzebach lokalnych organizacji pozarządowych, o oczekiwaniach Burmistrza względem trzeciego sektora oraz o integracji organizacji działających w gminie Wadowice.

W spotkaniu udział weźmie Zastępca Burmistrza Wadowic Ewa Całus oraz prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych Ewa Chromniak.

Zapraszamy także inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 30.08.2016 r. e-mailowo na adres kbogun@wadowice.pl Przypominamy, że ubiegłoroczne spotkanie trwało dwie godziny, prosimy zatem o zarezerwowanie w kalendarzach odpowiedniej ilości czasu.

Wprowadzono: 9 sierpnia 2016