Spotkanie wójtów i burmistrzów na temat zanieczyszczenia powietrza

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Spotkanie wójtów i burmistrzów na temat zanieczyszczenia powietrza

W dniu 3 listopada 2016 r., z inicjatywy Burmistrza Wadowic, zostało zorganizowane spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Wadowickiego. Wzięli w nim udział:

 • Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Wadowickiego lub ich przedstawiciele,
 • przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Departamentu  Środowiska,
 • przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego,
 • pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Spotkanie wójtów i burmistrzów / fot. Urząd Miejski Wadowice

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z potrzebą zaopiniowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz trwającymi konsultacjami społecznymi.

W jego trakcie poruszano problematykę związaną z zanieczyszczeniem powietrza oraz sposobami jego ograniczenia, a podczas dyskusji omówiono następujące kwestie:

 • spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych;
 • powszechnej dostępność złej jakości „surowców energetycznych” (odpadów węglowych tj. mułów, flotokoncentratów, itp.);
 • dużego zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych (budynki o dużych powierzchniach użytkowych, budynki źle zaizolowane termicznie);
 • złej jakości kotłów, które nie spełniają norm emisyjnych, o czasie eksploatacji przekraczającym nawet 15 lat; kotły takie posiadają niską sprawność energetyczną i charakteryzują się wysoką emisją części lotnych do atmosfery (PM10 oraz PM2,5).

Ponadto Pan Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Środowiska, przedstawił analizę proponowanych działań naprawczych:

 • od czerwca 2017 roku nowo instalowane kotły muszą spełniać wymagania Ekoprojektu/klasy 5 normy EN 303:5/2012;
 • od czerwca 2017 roku zakaz stosowania dla wszystkich istniejących kotłów i kominków mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%;
 • od 2023 roku wszystkie istniejące kotły muszą spełniać wymagania Ekoprojektu/klasy 5 normy EN 303:5/2012 oraz wszystkie istniejące kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu lub być wyposażone w elektrofiltr o sprawności co najmniej 80%;
 • od 2019 roku nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu.

Wszyscy zgromadzeni zgodzili się z koniecznością podjęcia działań zaproponowanych w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Jednocześnie informujemy, że na szczególną uwagę zasługuje również wprowadzany obecnie na terenie całej małopolski projekt zintegrowany LIFE: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego niektóre gminy (w powiecie wadowickim: Wadowice, Andrychów, Tomice, Wieprz) zatrudniają Ekodoradców, których zadaniem jest koordynacja wszystkich działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Wprowadzono: 8 listopada 2016