Studenci krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na zajęciach w wadowickiej Informacji Turystycznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Referat Obsługi Ruchu Turystycznego / Studenci krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na zajęciach w wadowickiej Informacji Turystycznej

24 marca 2017 r. studenci krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęli cykl zajęć fakultatywnych realizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach. Pierwszy wykład dotyczył zadań i roli informatora turystycznego w promocji turystycznej.

Na podstawie porozumienia z Akademią Wychowania Fizycznego  w Krakowie i Małopolską Organizacją Turystyczną, Gmina Wadowice realizuje projekt zajęć fakultatywnych dla studentów AWF kierunku Turystyki i Rekreacji z przedmiotu Informator Turystyczny.

Program zajęć został opracowany przez pracowników CIT w Wadowicach w porozumieniu  z pracownikiem dydaktycznym AWF – Zakładu Geografii Turystyki dr Wojciechem Biernackim.

Cykl zajęć dla studentów rozpoczął się w piątek (24 marca 2017 r.). Pracownicy IT poprowadzili wykład na temat głównych zadań realizowanych przez wadowicki punkt IT, m.in.: gromadzenie, tworzenie  i przekazywanie informacji jako podstawowe zadanie informatora turystycznego, rola punktu IT  w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej (MSIT), typologia turystów, różnice kulturowe oraz promocja turystyczna – marka miejsca, produkt turystyczny, materiały wydawnicze, pamiątki  i gadżety turystyczne. W ramach piątkowego spotkania studenci zapoznali się również z flagowym produktem turystycznym Wadowic – Szlakiem Karola Wojtyły. Zwiedzili również jeden  z najważniejszych obiektów na jego trasie – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z pracą informatora turystycznego w praktyce. Wcielą się w rolę informatora turystycznego i zajmą się bezpośrednią obsługą turystów w biurze IT przy ul. Kościelnej 4, przygotują artykuły turystyczne (w języku polskim i angielskim) do publikacji na serwisach prowadzonych przez Informację Turystyczną tj. www.it.wadowice.pl czy na FB www.facebook.com/lubiewadowice/ ,przeprowadzą badania ankietowe dotyczące ruchu turystycznego. Zwiedzą również  wystawę „Wadowice. Miasto, w którym wszystko się zaczęło” w Muzeum Miejskim, która będzie dla nich inspiracją przy realizowaniu kolejnego zadania tj. stworzenie produktu turystycznego wzmacniającego markę Wadowice. Zajęcia zaplanowane są na trzy miesiące, a na ich zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu Informator Turystyczny.

Centrum Informacji Turystycznej w Wadowicach, oprócz studentom AWF, przekazuje swoją wiedzę i umiejętności uczniom szkół średnich w ramach odbywania praktyk szkolnych, studentom kierunków turystycznych i językowych w ramach praktyk studenckich, a we współpracy z Krakowskim Hufcem Pracy realizuje również staże zagraniczne dla niemieckiej młodzieży.

Wprowadzono: 27 marca 2017