Sukces konferencji „Rzeka i jej otoczenie”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / Sukces konferencji „Rzeka i jej otoczenie”

Konferencja naukowa „Rzeka i jej otoczenie” zgromadziła w czwartek (28.03.19 r.) w Sali Kameralnej WCK tłumy słuchaczy. Była ona jednym z trzech elementów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” w ramach operacji własnej pt. „Zielona energia” – organizacja warsztatów ekologicznych dla mieszkańców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Wadoviana”, konferencji naukowej oraz produkcja filmu” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja dotyczyła tematyki wzajemnych relacji rzeki i jej otoczenia w kontekście rzeki Skawy.

Spotkanie zainaugurowała Prezes Zarządu „LGD Wadoviana” – Pani Dorota Balak, która powitała zaproszonych gości i przedstawiła ideę przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał p. Mirosław Tłomak, który był jednym z pomysłodawców konferencji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Pan poseł – Józef Brynkus, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pan Filip Kaczyński, Burmistrz Wadowic – Pan Bartosz Kaliński, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Pan Roman Wcisło. W konferencji uczestniczyło w sumie ponad 100 osób, w tym przedstawiciele samorządów oraz służb związanych z gospodarką wodną, a także osoby naukowo oraz zawodowo związane z tematyką rzek i mieszkańcy nie tylko z powiatu wadowickiego.

Konferencja została podzielona na dwa panele, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami naukowcy i specjaliści z dziedziny hydrologii: Pani dr hab. prof. Urszula Myga – Piątek z Uniwersytetu Śląskiego, Pan dr Aleksander Wolski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,  Pan dr Grzegorz Jankowski – z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Pan mgr Karol Witkowski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Ciekawe i bardzo interesujące wykłady kończyły się treściwą dyskusją wywołaną przez uczestników konferencji, co świadczyło o zainteresowaniu tematem i bogactwem przekazywanej treści.

W trakcie konferencji dla uczestników zorganizowany został bezpłatny punkt ekologiczny „Czyste powietrze”, który miał na celu promocję rozwiązań mających wpływ na jakość powietrza. Doradztwo w punkcie prowadził Ekodoradca z Urzędu Miejskiego w Wadowicach p. Szymon Lukaj. Podczas konferencji przed budynkiem Wadowickiego Centrum Kultury odbył się bezpłatny „żywy pokaz” na temat odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu OZE  busa – jeżdżącej pracowni wyposażonej w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji, sposobów jej ograniczania i likwidowania. OZE bus cieszył się dużym zainteresowaniem, głównie młodzieży z pobliskich szkół, którzy z zaciekawieniem zapoznawali się z rozwiązaniami z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wkrótce zostanie wydana publikacja zawierająca artykuły prelegentów oraz wnioski z dyskusji, która będzie bezpłatnie rozdysponowana do instytucji zarządzających, szkół i bibliotek na terenie LGD ,,Wadoviana”.

Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Burmistrza Bartosza Kalińskiego.

Wprowadzono: 29 marca 2019