„Świadectwo jakości paliw stałych” – skąd ten pomysł?

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / „Świadectwo jakości paliw stałych” – skąd ten pomysł?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw [Dz. U. z 2018r. poz. 427] wprowadza obowiązek posługiwania się świadectwem jakości paliw stałych.

Obowiązkiem Sprzedawcy jest przekazanie kopii świadectwa jakości paliw potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi. Podczas zakupu węgla sprawdź rzeczywiste parametry i porównaj je z wartościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. (poz. 1890) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001892/O/D20181892.pdf .

Wartości ze świadectwa porównaj z wartościami zalecanymi przez producenta kotła (dokumentacja techniczna kotła tzw. DTR). Stosując węgiel dostosowany do kotła istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia go i nie będzie obaw o zachowanie gwarancji. Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja Handlowa.

W przypadku stwierdzenia, ze sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań jakościowych sprzedawca podlega grzywnie od 50 tys. zł do 500 tys. zł lub pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne z prawdą może otrzymać karę od 10 tys. zł do 100 tys. Nieprawidłowości zgłaszać należy do Inspekcji Handlowej.

Dane kontaktowe Inspekcji Handlowej w Małopolsce

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1(budynek „S”)
tel. 12 448 10 30
sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Wprowadzono: 24 stycznia 2019