Szkoły w Gminie Wadowice będą jeszcze nowocześniejsze!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Szkoły w Gminie Wadowice będą jeszcze nowocześniejsze!

l 1024x87 - Szkoły w Gminie Wadowice będą jeszcze nowocześniejsze!

Wspaniałe wiadomości dla naszych szkół! Projekt Gminy Wadowice pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice” otrzymał olbrzymie dofinansowanie, dzięki któremu w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni, w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej zostaną doposażone i unowocześnione pracownie informatyczne, językowe, przyrodnicze i matematyczne.

changbok ko F8t2VGnI47I unsplash 1024x684 - Szkoły w Gminie Wadowice będą jeszcze nowocześniejsze!

Zakres projektu obejmuje również dodatkowe zajęcia dla uczniów z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i programowania, wycieczki naukowe, a także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Realizacja projektu przypada na lata 2020 – 2022.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 659 836,52 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie  wynosi 1 576 844,69 zł , co stanowi 95% wartości projektu.

W dniu 24 marca 2020r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 461/20 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wprowadzono: 6 maja 2020

-