Szlak miejski Galicyjskie Wadowice już otwarty!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Referat Obsługi Ruchu Turystycznego / Szlak miejski Galicyjskie Wadowice już otwarty!

Procesy zachodzące w XIX w. doprowadziły do przekształcenia Wadowic w nowoczesne, europejskie miasto. Nawiązując do tego okresu z dziejów Wadowic został przygotowany wyjątkowy miejski szlak Galicyjskie Wadowice!

Szlak miejski został wytyczony przez Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w Wadowicach na podstawie koncepcji przygotowanej przez dra Konrada Meusa – historyka, który m.in. zajmuje się historią Wadowic i ziemi wadowickiej w XIX i początkach XX wieku oraz działającymi wówczas instytucjami i organizacjami społecznymi. Wśród 13 typowo galicyjskich miejsc w Wadowicach znajdziemy m.in. elektrownię miejską, Szkołę Wydziałową Żeńską im. ces.-króla Franciszka Józefa I czy Cmentarz Narodów.

Szlak miejski Galicyjskie Wadowice powstał w 2018 r. Ma ok. 5,2 km długości i prowadzi przez 13 miejsc. Są one oznakowane charakterystycznymi niebieskimi dwustronnymi tablicami (z tekstami w językach: polskim, niemieckim i angielskim)  kształtem nawiązującymi do logotypu szlaku oraz opisane szczegółowo w przewodnikach (w 9 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej, czeskiej, słowackiej, węgierskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej). Przewodniki po Galicyjskich Wadowicach można otrzymać bezpłatnie w biurze Informacji Turystycznej przy ul. Kościelnej 4 lub pobrać ze strony it.wadowice.pl. Poruszanie się pomiędzy obiektami szlaku pozwala odkryć niezwykłe historię  ludzi i miejsc, którym towarzyszyły.

W wyniku rozbiorów państwa polskiego Wadowice od 1772 r. znajdowały się pod panowaniem austriackim przez następne 146 lat. Do przełomu XVIII i XIX w. były miastem o zabudowie drewnianej, liczącym ok. tysiąca mieszkańców. Większość z nich zajmowała się rolnictwem, rzadziej rzemiosłem czy handlem. Pozycja Wadowic, położonych z dala od najważniejszych szlaków komunikacyjnych, uległa zmianie w XIX w. za sprawą budowy szosy lwowsko-wiedeńskiej. Inwestycja ta uczyniła miasto nad Skawą ważnym punktem komunikacyjnym i strategicznym na mapie Galicji. W 1819 r. przeniesiono tutaj siedzibę dużego cyrkułu, a w ślad za tym ulokowano garnizon wojskowy, sąd obwodowy oraz gimnazjum. Wydarzenia te nadały ówczesnemu miastu nowe funkcje administracyjne, militarne i edukacyjne, które przyczyniły się do wzrostu jego prestiżu i rangi oraz ożywienia ekonomicznego. Czasy galicyjskie to także wzrost aktywności społecznej mieszkańców miasta. Na przełomie XIX i XX w. powstały tutaj liczne stowarzyszenia kształtujące życie kulturalne i naukowe. Procesy zachodzące w XIX w. doprowadziły do przekształcenia Wadowic w nowoczesne, europejskie miasto.

Wprowadzono: 17 grudnia 2018