To będzie rok Wadowic!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / To będzie rok Wadowic!

27 lutego 2018r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wadowicach Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski i Wiceburmistrzyni Ewa Całus wraz z przedstawicielami urzędu – Kierownikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Pawłem Polakiem i Ekodoradcą Szymonem Lukajem, zaprezentowali podsumowanie zeszłorocznych inwestycji Gminy Wadowice i plany na rok 2018.

Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski od początku swojej kadencji realizuje ambitny program rozwoju Gminy. Widać to bezpośrednio w rankingach badających wskaźniki rozwoju społeczno–gospodarczego: według Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Wadowice dokonały ogromnego skoku, z miejsca 55. na 17. w ciągu trzech ostatnich lat, wyprzedzając tym samym już 162 konkurentów z naszego województwa i zyskując rangę niekwestionowanego lidera powiatu. Burmistrz podkreślił, że obecnie zakończono już proces planowania i pozyskiwania finansowania dla kluczowych inwestycji a w budżecie na bieżący rok zapisano wydatki na ponad 36 mln złotych. Miasto zmienia się również wizualnie – procedowana jest uchwała krajobrazowa, która jasno określi zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na jego terenie.

W minionym roku zrealizowano inwestycje w dziewięciu szkołach podstawowych w Wadowicach i miejscowościach Gminy. Wśród nich były m.in. kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, modernizacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni i adaptacja Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach.

Rekordowy rok odnotowano w odniesieniu do inwestycji drogowych. Do użytku zostało oddanych ponad 8,5 km wyremontowanych dróg oraz niemal pół kilometra chodników. Gmina zadbała również o oświetlenie przy drogach, na które przeznaczyła ponad 291 tysięcy złotych.

W planach inwestycyjnych na najbliższe lata znajduje się między innymi projekt Wrota Beskidu Małego, dotyczący budowy oraz przebudowy infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego. W parku powstanie zarówno strefa sportu, jak i rekreacji ruchowej, inwestycja przewiduję budowę placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz strefy ścianek boulderowych. Przyznana kwota dofinansowania na ten cel to blisko 3,5 mln złotych. Planowana jest także przebudowa ważnych dla miasta ulic – Chopina i Legionów, gdzie powstaną nowe parkingi i ciąg pieszo – rowerowy. Niezwykle ważną kwestią jest projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, którego głównym zadaniem jest budowa kanalizacji w miejscowości Klecza. Całkowita wartość projektu to aż 44 mln złotych, z czego 23 mln złotych to środki unijne, pozyskane przez Wadowickie Wodociągi. Inwestycja pozwoli na podłączenie do kanalizacji ok. 550 budynków.

Najważniejszą z punktu widzenia strategicznego inwestycją będzie przebudowa systemu komunikacji na terenie miasta, obejmująca stworzenie strefy Park&Ride i nowoczesnego węzła przesiadkowego. Wadowice otrzymały ponad 13 mln dofinansowania na realizację tego projektu. Burmistrz konsekwentnie zachęca do korzystania z transportu publicznego, co ma na celu nie tylko odkorkowanie miasta ale również poprawienie jakość powietrza. Od roku 2016 na terenie Wadowic kursuje bezpłatna komunikacja miejska, służąca zarówno mieszkańcom jak i turystom.

Jak zapewnia Burmistrz Klinowski, walka ze smogiem jest dla niego priorytetowa. Pracujący w Gminie Wadowice od roku 2016 Ekodoradca Szymon Lukaj zaprezentował szereg działań podejmowanych przez Gminę dla poprawy stanu powietrza, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców. W roku ubiegłym pozyskano ponad 4 miliony złotych na wymianę pieców. Udało się już wymienić 125 starych kotłów węglowych, a do 2020 r. ma zostać wymienionych jeszcze 345 kopciuchów. W ramach walki ze smogiem strażnicy miejscy regularnie kontrolują spalanie na poszczególnych posesjach. Gmina bierze również udział w programach związanych z dotacjami na odnawialne źródła energii oraz w szeregu działań z zakresu walki ze smogiem, między innymi sukcesywnym instalowaniu w gminnych przedszkolach i szkołach tzw. oczyszczaczy powietrza.

Wprowadzono: 27 lutego 2018