Trwa rekrutacja w projekcie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Projekty dofinansowane / Programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej / Trwa rekrutacja w projekcie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Baner - Trwa rekrutacja w projekcie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego”, który jest realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 3 i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Wadowicach.

Zgłoszenia na zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z treścią ww. regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w placówkach biorących udział w projekcie: w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wadowicach i oddziale wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Wadowicach, a także w Biurze Projektu (Urząd Miejski w Wadowicach, pok. 16) oraz na stronach szkoły i przedszkola i Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

 

Poniżej linki z dokumentami rekrutacyjnymi w poszczególnych placówkach:

http://przedszkole3wadowice.pl/projekt-rozwoj-edukacji-przedszkolnej

http://zsp2wadowice.pl/projekt-power/

Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne.

Beneficjentem projektu jest Gmina Wadowice. Realizacja przypada na lata 2020–2022. Całkowita wartość projektu wynosi: 770 969,03 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie wynosi 655 323,67 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

 

Załączniki:

Wprowadzono: 30 sierpnia 2021