Trwają konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Organizacje Pozarządowe NGO / Trwają konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Wadowice spotkali się 20 września b.r. na warsztatach konsultacyjnych, których celem było zapoznanie się z propozycją programu współpracy na przyszły rok oraz możliwość zgłoszenia do niego uwag.

Spotkanie prowadzone było przez moderatorów z Biura Inicjatyw Społecznych oraz Teresę Chmielarz-Bryndzę – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowym w gminie Wadowice. Rozpoczęło się od prezentacji wyników realizowanej w ostatnich miesiącach diagnozy dotyczącej jakości współpracy wadowickiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wyniki te w formie raportu zostaną udostępnione zainteresowanym organizacjom.

Druga część spotkania dotyczyła omówienia modelu współpracy organizacji i administracji samorządowej na trzech płaszczyznach: tworzenia lokalnych polityk publicznych, realizacji zadań oraz infrastruktury współpracy. Podczas dyskusji pojawiły się pomysły na udoskonalenie niektórych obszarów współpracy, m.in. kwestii komunikacji, mechanizmu konsultacji społecznych, pewnych rozwiązań finansowych typu fundusz pożyczkowy, czy też stworzenia miejsca dedykowanego organizacjom pozarządowym („Centrum Organizacji Pozarządowych”), w którym będzie możliwość wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń, współpracy i samopomocy między organizacjami.

Przy rozmowie o projekcie programu współpracy na przyszły rok najwięcej emocji wzbudziły zapisy dotyczące podziału środków na poszczególne zadania. Uczestniczący w warsztatach przedstawiciele organizacji przedstawili swoje propozycje zmiany- przesunięcia kwot  pomiędzy zadaniami oraz stworzenia nowych zadań, wynikających  z lokalnych potrzeb społeczeństwa.

Warto podkreślić, że uwagi do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi można zgłaszać na formatce konsultacyjnej do dnia 30 września br. – pisemnie, w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 7) lub drogą elektroniczną na adres tchb@waowice.pl. Więcej informacji tutaj.

Wprowadzono: 23 września 2018