Twoje zdanie się liczy – „Ogródek konsultacyjny” już otwarty

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Twoje zdanie się liczy – „Ogródek konsultacyjny” już otwarty

W piątek (15.07.2016 r.) zainaugurowaliśmy cykl spotkań w „Ogródku konsultacyjnym”. W ramach tej inicjatywy oddajemy głos Mieszkańcom. W każdy piątek między 14:00 a 16:00 pracownicy Urzędu Miejskiego będą do Waszej dyspozycji by porozmawiać o sprawach ważnych dla Gminy. Pragniemy pokazać jakimi projektami się zajmujemy i zapytać Was o opinię na ich temat. Obecnie pracujemy nad kwestią wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz budowy i rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Parku Miejskiego. Ciekawi jesteśmy Waszego zdania na temat rozmieszczenia ławek czy planowania wydarzeń kulturalnych.

Nasze piątkowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym sadzeniem kwiatów, które sprawiły, że miejsce przeznaczone na konsultacje nabrało proekologicznego i domowego charakteru. Następnie pytaliśmy mieszkańców o to jakie zadania powinniśmy podjąć zajmując się problemami bezrobocia, alkoholizmu, patologii społecznych bądź wsparcia rodzin i osób potrzebujących. Konsultacje spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Mieszkańcy wyrażali swoje zdanie na temat jakości powietrza, stanu dróg oraz ogólnego postrzegania miasta w którym żyją.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie w Ogródku, które odbędzie się w najbliższy piątek (5.08) na Pl. Jana Pawła II między 14:00 a 16:00. Będzie ono dotyczyło rewitalizacji  oraz innych ważnych kwestii dla Gminy Wadowice. Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. Twój głos ma znaczenie dla poprawy jakości życia w Gminie Wadowice!

Jeśli nie możesz przyjść i spotkać się z nami osobiście, udostępniliśmy dla Ciebie elektroniczny „Formularz Konsultacyjny” . Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i wysłanie jej na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice lub poprzez pocztę elektroniczną: konsultacje@wadowice.pl lub składając formularz w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim.

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych

Wprowadzono: 18 lipca 2016