Tworzymy Radę Seniorów Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Tworzymy Radę Seniorów Gminy Wadowice

Stale wzrasta liczba seniorów, którzy chcą aktywnie kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To osoby, które na własną rękę włączają się w interesujące projekty obywatelskie i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. Uczestniczą w zajęciach, biorą udział w debatach czy konsultacjach społecznych – wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. To obywatele świadomi, z dużym doświadczeniem życiowym, których opinia jest dla nas bardzo ważna.

Rada Seniorów Miasta Wadowice będzie miała charakter konsultacyjny i doradczy we wszystkich sprawach mających znaczenie dla osób starszych zamieszkujących Gminę Wadowice. Cel działania Rady to poprawa warunków życia osób starszych, reprezentowanie ich interesów i wspieranie aktywności, a także inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w szczególności promocję wśród nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naborze członków Rady Seniorów i aktywnego włączenia się w życie naszej Gminy. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wszystkie osoby, które chcą działać na rzecz najstarszych mieszkańców.

Nabór do Rady Seniorów potrwa do 10 lipca 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy (znajdujący się w plikach do pobrania) należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach, z dopiskiem „Rada Seniorów”. Formularze zgłoszeniowe są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej – pokój numer 30, I piętro Urzędu Miejskiego.

Zgłoś się już dziś! Czekamy właśnie na Ciebie!

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 23 czerwca 2017