Unia Europejska zrefundowała budowę sali gimnastycznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Unia Europejska zrefundowała budowę sali gimnastycznej

W dniu 31 marca Burmistrz Wadowic podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1 Rozwój miast,  Schemat B:Projekty w zakresie rekreacji i sportu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 464 917,52 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 080 000,000 PLN

Salę budowano w latach 2008 – 2011.

Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma być regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Realizowany program zachowuje jednocześnie walory dziedzictwa kulturowego w regionie oraz wzmacnia poczucie tożsamości wśród mieszkańców Małopolski w zintegrowanej Europie.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego.

belka

Wprowadzono: 22 kwietnia 2016