Uprawa maku i konopi w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Gospodarki Gruntami / Uprawa maku i konopi w Gminie Wadowice

Zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych na 2020 rok w Gminie Wadowice prosimy o zapoznanie się z informacją.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) Sejmik Województwa Małopolskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż w terminie do 30 października 2019 roku przyjmowane będą wnioski dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2020 r. w Gminie Wadowice.

Wnioski należy kierować na adres: Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.

Wprowadzono: 18 października 2019

-