Projekty unijne

Projekty unijne

Informacje o realizowanych projektach unijnych w Gminie Wadowice

  • Wrota Beskidu Małego - kliknij tutaj
  • e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice - kliknij tutaj
  • Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej - kliknij tutaj
  • Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami - kliknij tutaj
  • Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice - kliknij tutaj
  • Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wadowice - kliknij tutaj
  • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice - kliknij tutaj
  • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice - kliknij tutaj