Zastępczyni Burmistrza

Zastępczyni Burmistrza

Ewa Całus

Ewa Całus – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów ekspertka przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkini Samorządu Studentów UJ kadencji 2009 – 2011 oraz kilku organizacji pozarządowych, zaangażowana w działalność społeczną.

W latach 2011 – 2014 pracowała jako prawniczka w Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2012 roku uczestniczyła w programie Erasmus dla pracowników uczelni w Islandii, w 2014 roku otrzymała nagrodę Rektora UJ za pracę na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską odbyła w  jednej z renomowanych krakowskich kancelarii – Araszkiewicz Cichoń Ryś Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska (ACR). W 2016 roku na zaproszenie Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych wzięła udział w Międzynarodowym Programie Liderów (IVLP) w czasie którego przez miesiąc poznawała instytucje i dobre praktyki działania w USA.

Do zakresu prac Zastępczyni Burmistrza Wadowic należą między innymi: reprezentowanie Wadowic, współpraca z innymi miastami, organizacjami, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, zagadnienia oświaty, spraw społecznych, promocji Miasta, turystyki, nadzorowanie funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Ewa Całus przewodniczy zespołom zadaniowym opracowującym strategiczne projekty w zakresie właściwego sobie obszaru merytorycznego, pełni także funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach.

Zastępczyni Burmistrza interesuje się prawem szkolnictwa i oświaty, urbanistyką miast, rozwojem na ich terenie obszarów zielonych. W pracy w Wadowicach jako cel stawia sobie działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkołach, zwiększenia w gminie partycypacji społecznej mieszkańców, wdrażanie rozwiązań smart i e-urzędu, efektywne i transparentne działanie Urzędu Miejskiego. Czas wolny natomiast najchętniej spędza na rowerze.

Z Zastępczynią Burmistrza Wadowic możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres ecalus@wadowice.pl lub dzwoniąc do sekretariatu Burmistrza Wadowic pod nr 33 873-18-11 wew. 251, a także umówić się na dyżur, który odbywa się we wtorki między 14.00 a 16.00.

    Galeria zdjęć

  • Ewa Całus / fot. Urząd Miejski Wadowice