Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wadowice

Nazwa organizacji

Adres

kontakt

Status OPP (uprawniona do otrzymania 1% z podatku)

Logo

Dom Samotnej Matki im. E. Wojtyłowej

ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice

dsmwadow@poczta.fm

  

Fundacja „Czartak” Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym

Gorzeń Górny 2, 34-100 Wadowice

tel.  532 788 635

email: biuro@muzeumzegadlowicza.pl www.muzeumezegadlowicza.pl

KRS 0000095802

 

Fundacja „Damy Radę”

ul. Wadowicka 1, 34-100 Tomice

www.fundacjadamyrade.pl

email: damyrade13@gmail.com

  

Fundacja „Jowisz”

os. XX-lecia 10/38, 34-100 Wadowice

email: kontakt@fundacjajowisz.pl

 logotyp Fundacji Jowisz

Fundacja Ludzi Aktywnych „Luna”

ul. Podstawie 52, 34-100 Wadowice

do korespondencji: ul. Niwy 2B/23, 34-100 Wadowice

email: fundacjaluna@gmail.com

 

Logotyp Fundacji Ludzi Aktywnych Luna

Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”

Wyźrał 58a, 34-100 Witanowice

Biuro: ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice

email: fundacja.zapałka@gmail.com

tel. 518 555 686

 

logotyp Fundacji Zapałka

Fundacja „Promyczek”

ul. Dobra 4, Targanice

Gabinety Fundacji: ul. Starowiejska 17A, Andrychów

tel. 500 209 666

email: centrumpromyczek@gmail.com

www.centrum-promyczek.pl

  

Fundacja OSP Chocznia

ul. Główna 53, 34-123 Chocznia

email: osp@list.pl

KRS 0000324928

 

Fundacja Rozbujajmy Towarzystwo

email: branka.lukasz@gmail.com

  

Fundacja Rozwoju Lokalnego
"RÓWNAĆ SZANSE"

os. Malatowskie 40, 34-123 Chocznia

www.fundacjarownacszanse.pl
email: fundacja@fundacjarownacszanse.pl

  

Fundacja "Sowiarnia"

ul. Widok 31, 34-100 Wadowice

tel. 669 081 728

www.sowiarnia.com

email: sowiarnia.fundacja@gmail.com

KRS 0000474581

 

Fundacja "Sursum Corda”

ul. Batorego 19/27, 34-100 Wadowice

email: renkra1@wp.pl, g1.stanek@interia.pl

  

Fundacja „SzpitalWadowice”

Al. Wolności 52, 34-100 Wadowice

email: fundacja@szpitalwadowice.pl

KRS 0000385752

 

Fundacja "Święty Uśmiechnięty"

Pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice

tel. 691 859 403

www.swietyusmiechniety.pl

email: kontakt@swietyusmiechniety.pl

 logotyp Fundacji Święty Uśmiechnięty 

Klub Karate „MAWASHI”

ul. Kościuszki 7, 34-123 Chocznia

email: karatemawashi@wp.pl

  

Koło Dzieci Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

os. M. Wadowity 9a, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823 22 80
kdzn-wadowice.pl
email: kdzn.wadowice@op.pl

  

KS „AQUILA” Wadowice

ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice

biuro: 34-146 Stryszów 30

tel. (33) 879-74-20
www.aquila.org.pl
email: trialboy@wp.pl

  

Klub SPEED ROCK

ul. Mydlarska 1
34-100 Wadowice

www.speedrock.pl
email: lswier@gmail.com

  

Kuchnia Św. Brata Alberta

os. XX lecia 1, 34-100 Wadowice

Tel. 33/ 823 31 91

  

LKS „AMATOR” Babica

Babica, 34-103 Witanowice

  

LKS „ISKRA” Klecza Dolna

34-124 Klecza Dolna, tel. (33) 872 21 14

  

LKS „ŁYSA GÓRA” Zawadka

Zawadka, 34-100 Wadowice

  

LKS „OLIMPIA” Chocznia

ul. Główna 1, 34-123 Chocznia

tel. 33/ 873 02 26

  

LKS „RELAKS” Wysoka

34-105 Wysoka

email: info@conhpoldynamic.pl

  

LKS „SKAWA” Jaroszowice

Jaroszowice, 34-100 Wadowice

  

LKS „ZASKAWIANKA” Wadowice

ul. Zygmunta I Starego 43, 34-100 Wadowice

  

Małopolski Klub Karate

ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów

  

MKS „SKAWA” Wadowice

ul. Błonie 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-49-60
www.mksskawa.pl
email: mksskawa1907@wp.pl

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach

ul. Wojska Polskiego 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-36-14
www.wadowice.osp.org.pl

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni

ul. Główna 53, 34-123 Chocznia

tel. (33) 873-02-98

Prezes: 509 851 131

Naczelnik: 504 029 350

www.ospchocznia.pl

email: kontakt@ospchocznia.pl

 logotyp OSP Chocznia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy

34-124 Klecza Dolna 316
www.ospklecza.xaa.pl

KRS 0000129572

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

34-105 Wysoka 191

tel. (33) 873-75-96

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowicach

Jaroszowice 56, 34-100 Wadowice

tel. (33) 873-29-16

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławiu Górnym

Stanisław Górny
34-105 Wysoka

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzeniu Dolnym

Gorzeń Dolny
34-100 Wadowice

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczynie

Kaczyna, 34-123 Chocznia

tel. (33) 873-09-98

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Ponikwi

Ponikiew
34-100 Wadowice

  

Ognisko TKKF „LESKOWIEC”

os. Kopernika 10, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-27-08
www.tkkf-wadowice.pl
email: tkkf.wadowice@gmail.com

  

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 26, 34-100 Wadowice

  

Polski Związek Filatelistów Okręg Beskidzki Koło Nr 32

ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

  

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe

ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice

tel. (33) 823-22-54

KRS 0000115606

 

Polski Związek Wędkarski Koło nr33

ul. Lwowska 32, 34-100 Wadowice

email: pzwwadowice@op.pl

  

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział „ZIEMIA WADOWICKA”

ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice

tel. (33) 823-46-27
http://www.wadowice.pttk.pl/
e-mail: pttk.wadowice@gmail.com

 Logotyp PTTK 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

tel.: (33) 823-40-87

  

PTG „SOKÓŁ” Wadowice

ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Tel. 33/ 823 38 03

  

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „KAROL” Wadowice

Pl. Jana Pawła II 1
34-100 Wadowice

tel. 883-111-164

www.pukskarol.pl
e-mail: pukskarolwadowice@gmail.com

KRS 0000445357

 

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach

ul. Mickiewicza 18 lok. 1, 34-100 Wadowice

33 823 30 76

e-mail: talaga.maria@gmail.com

 Stowarzyszenie Absolwentów Liceum 

Stowarzyszenie Cierchenia

ul. Karmelicka 25/1, 34-100 Wadowice

email: cierchenia.st@wp.pl

  

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły

ul. Barska 17, 34-100 Wadowice

tel. (0-33) 823-56-45
www.dompielegnacyjny.pl
e-mail: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl

KRS 0000049226

 

Stowarzyszenie "Inicjatywa Wolne Wadowice"

Plac Jana Pawła II 6, 34-100 Wadowice

email: inicjatywawadowice@gmail.com

  

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Otwarty Horyzonty"

ul. Klonowa 5, 34-100 Wadowice

e-mail: otwarte.horyzonty@gmail.com

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”

ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice

email: wadoviana@wadowice.pl

  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej”

ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice

www.dpswadowiceparkowa.pl
e-mail: dps@dpswadowiceparkowa.pl

KRS 0000242715

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”

ul. E. K. Wojtyłów 16
34-100 Wadowice

tel. (33) 873-23-63
fax. (33) 873-55-00
www.adiutare.eu
e-mail: adiutare@adiutare.eu

KRS 0000245927

Adiutare logo 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaroszowice-Zbywaczówka

Jaroszowice 206
34-100 Wadowice

email: ck.zbywaczowka@gmail.com

  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Pod Jaroszowicką Górą"

Jaroszowice 63
34-100 Wadowice

email: stowarzyszenie@jaroszowice.iap.pl

  

Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”

ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice

tel./fax: (33) 872-69-63
tel. kom. 519 352 919
www.alps.org.pl
e-mail: biuro@alps.org.pl

KRS 0000299379

 

Stowarzyszenie "AGRADO"

Al. Wolności 21a, 34-100 Wadowice

Tel. 692 439 762 - prezes
692 781 928 - CPS Wadowice
www.aperio-agrado.org.pl
www.cps.org.pl email: stowarzyszenie.agrado@gmail.com

KRS 0000341302

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD w Wadowicach

Karmelicka 22

34-100 Wadowice

email: stowarzyszenieojcarudolfa@vp.pl

  

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej

Podlesie 9, 34-100 Tomice

 logotyp Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ”

os. XX-lecia 1
34-100 Wadowice

tel. (0-33) 873-18-87
www.dacszanse.pl
e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl

KRS 0000146813

logotyp Stowarzyszenia Dać Szansę 

Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych

ul. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice

www.dps.w.krakow.pl
e-mail: dps.wadowice@hotmail.com

KRS 0000225713

 

Stowarzyszenie "GRUPA PRÓG"

ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice

www.grupa-prog.pl
e-mail: info@grupa-prog.pl

 logotyp Stowarzyszenia Grupa Próg 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice

tel. (33) 823 33 80
e-mail: tpd.wadowice@gmail.com

  

Stowarzyszenie Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 34-100 Wadowice

tel. 883 133 399

e-mail: wiowadowice@gmail.com

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

ul. Zatorska 7
34-100 Wadowice

www.tmzwadowice.pl
e-mail: tmzw@wp.pl

KRS 0000115606

 

UKS „ISKRA” Klecza Dolna

34-124 Klecza Dolna 181

tel. (33) 872-21-23
e-mail: zspkd@wp.pl

  

UKS "Talent"

ul. Zegadłowicza 39/II/12
34-100 Wadowice

  

ULKS „SOKOLE OKO” Zawadka przy Szkole Podstawowej w Zawadce

Zawadka
34-100 Wadowice

tel. (33) 873-22-02

  

Wadowicki Klub Sportowy SEIDO KARATE

ul. Zatorska 31, skr. pocztowa 24
34-100 Wadowice

e-mail: seido@seidopoland.com

  

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów "VICTORIA"

ul. Lwowska 7, 34- 100 Wadowicach

tel. (33) 873-33-21, 510 161 688
www.victoria.org.pl
e-mail: klub@victoria.org.pl

KRS: 0000052166

Logotyp Klubu Abstynenta Victoria 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

ul. Mickiewicza 33a, 34-100 Wadowice

tel. 33/ 823 37 68

email: albertynki.wad@wp.pl

  

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu –Świetlica dla Dzieci im. Jana Pawła II

ul. Lwowska 27, 34-100 Wadowice

33/ 823 28 51

email: smalwina@o2.pl

  

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Koło w Wadowicach

e-mail: wadowickiekolozdr3plus@wp.pl www.wadowickiekolozdr3plus.weebly.com

KRS 0000279928

logotyp Zwiazku Dużych Rodzin Trzy Plus Koło Wadowice

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej

ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

tel. (33) 823-40-69
www.wadowice.zhp.pl
e-mail: wadowice@zhp.pl

KRS 0000273492