Osoby do kontaktu

Osoby do kontaktu

Koordynator ds. współpracy
Karina Boguń – Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
I piętro, pok. 35, tel. (33) 873-18-11 wew. 116

Kultura
Małgorzata Gliwa – Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
I piętro, pok. 32, tel. (33) 873-18-11 wew. 250

Promocja i ochrona zdrowia
Karina Boguń– Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego
I piętro, pok. 30, tel. (33) 873-18-11 wew. 111

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Anna Gracjasz – Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
I piętro, pok. 32, tel. (33) 873-18-11 wew. 250

Sport
Małgorzata Gliwa – Inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym
I piętro, pok. 32, tel. (33) 873-18-11 wew. 250