Wnioski do pobrania

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Wnioski do pobrania

Zajęcie pasa drogowego

1. Awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

2. Wydanie zezwolenia i naliczenie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

6. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/stoiska usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego.


Warunki techniczne budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej -> kliknij tutaj


Warunki  techniczne podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej -> kliknij tutaj


Uzgodnienie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi w zakresie włączenia do drogi zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych-> kliknij tutaj


Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej -> kliknij tutaj


Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -> kliknij tutaj


Gospodarka mieszkaniowa

1. Przydział lokalu mieszkalnego

2. Wniosek o przedłużenie najmu mieszkania socjalnego

3. Wniosek w sprawie zmiany głównego najemcy mieszkania komunalnego

4. Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu


Wprowadzono: 8 sierpnia 2017