Straż miejska

Straż miejska

KomendantElżbieta Daniel
strazmiejska@wadowice.pl
tel. 33 82 331 73

kom. 606 319 789
PracownicyInspektor - Sordyl Zdzisław
Inspektor- Woźniak Józef
Inspektor - Frasunek Tadeusz
Aplikant- Kobiałka Jakub
Aplikant - Ślosorz Tomasz

Charakterystyka Wydziału:

Straż miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań tych należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. W związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją.