Nadanie nazwiska męża matki/żony ojca

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego / Nadanie nazwiska męża matki/żony ojca

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie.

2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka.

* dowód osobisty lub paszport

OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego w Wadowicach.

TERMIN ODPOWIEDZI:

1.Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wadowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j)

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)
  3. Ustawa z dnia 7 października 199r. o języku polskim (Dz.U.2018.931 t.j.)

Wprowadzono: 4 lipca 2018