Bezdomne zwierzęta

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Czysta Gmina / Bezdomne zwierzęta

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice w 2020 roku, Urząd Miejski podejmuje szereg działań związanych z ze zmniejszeniem liczby bezdomnych zwierząt.

Urząd Miejski w Wadowicach POSZUKUJE WŁAŚCICIELI  DLA BEZDOMNYCH  PSÓW, w przypadku braku właściciela, pomaga w organizacji adopcji .

Zachęcamy Państwa do adopcji zwierząt. Psy są przebadane, zaszczepione, posiadają aktualną książeczkę zdrowia.

 

W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń dot. zwierząt, które uciekły od właścicieli. Pragniemy zwrócić uwagę, iż przed dokonaniem zgłoszenia  w sprawie wałęsającego psa należy najpierw ocenić czy pies nie jest  z „sąsiedztwa”, gdyż większość podejmowanych interwencji dot. zwierząt niedopilnowanych przez właściciela.

Informujemy, iż  w przypadku pojawienia się w  okolicy wałęsającego się psa należy wziąć pod uwagę parę czynników np. okres godowy zwierząt. Niewskazane jest również dokarmiać, a tym bardziej przetrzymywać zwierzę na terenie swojej nieruchomości.

 

Należy pamiętać, iż wyłapane zwierze, w przypadku gdy właściciel się nie odnajdzie,  w ostateczności trafia do schroniska.

Informujemy iż w uzasadnionych przypadkach tj. potwierdzona bezdomność zwierzęcia lub gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia oraz odwiezienia go do schroniska.

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Wadowice.

Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy.

Prosimy o rozwagę i kontaktowanie się z Urzędem, w uzasadnionych przypadkach dot. bezdomnych zwierząt.

Jednocześnie przypominamy , iż zgodnie §18 pkt 1  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice z dnia 22 czerwca 2016 r. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązane do zachowania środków ostrożności , zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zabezpieczenie  nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt poza jej obręb jest obowiązkiem utrzymującego zwierzęta.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §26 wyżej cytowanego regulaminu nie wykonanie wymienionych obowiązków podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wprowadzono: 26 stycznia 2017