Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Od 4 marca 2024 r.  funkcjonuje gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 121 w m. Wadowice (dogodny dojazd od ul. Łazówka).

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK czynny: poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 – 15.00,

wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 – 18.00,

trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 7.00 – 13.00.

Kontakt: telefon- 501 865 409; email- PSZOK@wadowice.pl

 

W ramach działalności PSZOK przyjmowane będą następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Wadowice:

Lp.

Rodzaj odpadu

Limity

1.

Odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów

Łącznie 1000 kg na rok

2.

Odpady wielkogabarytowe

Łącznie 1000 kg na rok

3.

Papier, tektura,  opakowania z papieru i tektury

Bez limitu

4.

Szkło i opakowania ze szkła

Bez limitu

5.

Opakowania wielomateriałowe

Bez limitu

6.

Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych

Bez limitu

7.

Metale i opakowania z metali

Bez limitu

8.

Zużyte opony

Do 10 szt. na rok

9.

Przeterminowane leki, igły, strzykawki

Bez limitu

10.

Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki  fotograficzne

Bez limitu

11.

Detergenty

Bez limitu

12.

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

Bez limitu

13.

Środki ochrony roślin

Bez limitu

14.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Bez limitu

15.

Zużyte baterie i akumulatory

Bez limitu

16.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bez limitu

17.

Odzież, tekstylia

Bez limitu

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów przekazanych przez mieszkańców będzie się odbywało po okazaniu dokumentu tożsamości osoby, na którą jest złożona deklaracja  za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub upoważnienia dla osoby dostarczającej odpady w imieniu właściciela nieruchomości.

Regulamin PSZOK

Upoważnienie- wersja pdf

Upoważnienie wersja do edycji

Lista odpadów, które mieszkańcy mogą  oddać do PSZOK- u: Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Przeterminowane lekarstwa:
można oddać do wyznaczonych aptek, w których rozmieszczone są specjalnie przygotowane pojemniki.

Szczegółowy wykaz aptek odbierających przeterminowane lekarstwa:
1.    „Apteka Rodzinna”, ul. Podgórska 6 34-100 Wadowice,
2.    Apteka „HYGIEIA” ul. Wojska Polskiego 14 (market Biedronka) ,34-100 Wadowice,
3.   Apteka „Świat leków” ul. Poprzeczna 10, 34-100 Wadowice,
4.    Apteka Wadowicka ul. Lwowska 72a 34-100 Wadowice,
5.    „Panaceum” Apteka ul. Sienkiewicza 6 34-100 Wadowice,
6.    Apteka ul. Główna 2 34-123 Chocznia,
7.    Pharmavit. Apteka. 31-105 Wysoka 191b.


Zużyte baterie można oddać do Urzędu  Miejskiego w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, do specjalnie przygotowanego pojemnika.

 

Wprowadzono: 16 lutego 2016