Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów

Od 1 lipca 2013r. na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO” Sp z o.o., ul. Kościuszki 304,
34 – 123 Chocznia funkcjonuje

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK czynny jest od poniedziałku – piątku od 6.00 do 18.00 oraz w pierwszą
i trzecią sobotę miesiąca od 7.00 do 13.00.

W ramach działalności PSZOK przyjmowane będą następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Wadowice:

Lp. Rodzaj odpadu
 1  Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 2  Odpady wielogabarytowe
 3  Papier, tektura,opakowania z papieru i tektury
 4  Szkło i opakowania ze szkła
 5  Opakowania wielomateriałowe
 6  Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
 7  Metale i opakowania z metali
 8  Zużyte opony
 9  Odpady ulegające biodegradacji(zielone)
 10  Przeterminowane leki
 11  Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne
 12  Detergenty
 13  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 14  Środki ochrony roślin
 15  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 16  Zużyte baterie i akumulatory
 17  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przyjmowanie wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców będzie się odbywało po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy Wadowice (np. umowy najmu, dowodu osobistego, potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych itp.).

Przeterminowane lekarstwa:
Należy oddać do wyznaczonych aptek, w których rozmieszczone są specjalnie przygotowane pojemniki.

Szczegółowy wykaz aptek odbierających przeterminowane lekarstwa:
1.    „Apteka Rodzinna”, ul. Podgórska 6 34-100 Wadowice,
2.    Apteka „HYGIEIA” ul. Wojska Polskiego 14 (market Biedronka) ,34-100 Wadowice,
3.   Apteka „Świat leków” ul.Poprzeczna 10, 34-100 Wadowice,
4.    Apteka Wadowicka ul. Lwowska 72a 34-100 Wadowice,
5.    „Panaceum” Apteka ul. Sienkiewicza 6 34-100 Wadowice,
6.    Apteka ul. Główna 2 34-123 Chocznia,
7.    „Twoja Apteka” E. Czopek, pl. Kościuszki 9, 34-100 Wadowice,
8.    Pharmavit. Apteka. 31-105 Wysoka 191b.


Zużyte baterie i akumulatory:
Należy oddać do wyznaczonych sklepów agd-rtv, w których rozmieszczone są specjalnie przygotowane pojemniki.

Szczegółowy wykaz punktów odbierających zużyte baterie:
1.    Urząd Miejski w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice,
2.    Media Expert „, al. MB Fatimskiej 64, 34-100 Wadowice,
3.   Carrefour, ul Dr Putka 2, 34-100 Wadowice,
4.    Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ul. Główna 53, 34-123 Chocznia,
5.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 2, 34-123 Chocznia,
6.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 5, GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 8, Wysoka,
7.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 3, Zawadka,
8.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 9, Ponikiew,
9.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 14, Babica,
10.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 6, Klecza Dolna,
11.    GS „Samopomoc Chłopska” Sklep nr 16, Gorzeń Dolny.

Oraz szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Wadowice

Wprowadzono: 16 lutego 2016