Wydział Ochrony Środowiska

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska

Informujemy o kolejnym spotkaniu dot. programu „Czyste Powietrze”

Gmina Wadowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Krakowie po raz kolejny zapraszają do udziału w kolejnych konsultacjach z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”, m.in. na wymianę pieców i termomodernizację budynków. Dyżu...

czytaj więcej

Informujemy o możliwości uzyskania wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audi...

czytaj więcej

Ucho Prezesa dla mieszkańców Kleczy i Barwałdu. Wysłucha wszystkich

Prezes Wadowickich Wodociągów Jerzy Obstarczyk po raz pierwszy​ spotka się z mieszkańcami z terenów objętych największą w gminie inwestycją kanalizacyjną w Kleczy Dolnej i Górnej oraz w Barwałdzie Dolnym. Wysłucha ich wątpliwości i wraz z przedstawicielami generalnego wykonawcy opowie o przebiegu or...

czytaj więcej

Ważna informacja dla mieszkańców!!!! Informujemy o wymianie pojemników do gromadzenia popiołu!!!

Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w związku ze zmianą Wykonawcy zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nastąpi wymiana pojemników do gromadzenia popiołu. Wymiana pojemników dotyczy tylko stref, które do  30 czerwca 2019 roku były obsługiwane przez ...

czytaj więcej

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Programu ochrony powietrza

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprow...

czytaj więcej

Informujemy o kolejnym terminie spotkania dla mieszkańców dot. „PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, wszystkich mieszkańców iż w Starostwie Powiatowym zostanie przeprowadzone kolejne spotkanie dot. „PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE”  prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda...

czytaj więcej

Nowa niecka i stara cena w 2020

Nie będzie podwyżek cen za wywóz śmieci. Stawka za odbiór odpadów dla mieszkańców Gminy Wadowice w nowym roku będzie jedną z najmniejszych wśród ościennych gmin. Dodatkowo w Choczni na wysypisku powstaje nowa niecka, która zabezpieczy składowanie odpadów na kolejne lata.   Od 1 grudnia br. mies...

czytaj więcej

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Wadowic zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Miasta Wadowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1. Nieruchomości ...

czytaj więcej

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 17 czerwca 2016