Pliki do pobrania

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Pliki do pobrania

Usunięcie drzew z terenu nieruchomości na zgłoszenie/wniosek

Zwolnienia od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia  na usunięcie

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew- procedura

Pliki do pobrania:
1. Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

2. Wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew /krzewów na wniosek  –  tryb uzyskiwania decyzji

Pliki do pobrania:
1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,krzewów
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych
1. Instrukcja  dot. pozyskania drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa

Pliki do pobrania:
1.  Zawiadomienie o pozyskaniu drewna
2. Wniosek o wydane decyzji
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew
4. Oświadczenie o jedynych ustawowych spadkobiercach po zmarłym właścicielu, współwłaścicielu

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej:
Procedura uzyskania zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Pliki do pobrania:
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywna

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice

Pliki do pobrania:
1.Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Wadowice

 

Pozostałe wnioski:
1.Deklaracja udziału w programie ograniczenia niskiej emisji

2. Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest

3. Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -rok 2022:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej 2022 – DO-1

1a. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej 2022 – DO-1 – wersja edytowalna

 

Pliki do pobrania:

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 

Wprowadzono: 19 lipca 2017