ETAP B

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ CHOCZNI, CZĘŚĆ WADOWIC, CZĘŚĆ GORZENIA DOLNEGO ORAZ CZĘŚĆ JAROSZOWIC – Etap B

  1. obecnie trwają prace nad sporządzaniem projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

O kolejnych etapach prac planistycznych nad przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będziemy informować na bieżąco.

Wprowadzono: 3 sierpnia 2022

-