Nadanie nazw ulic

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Nadanie nazw ulic

Burmistrz Wadowic informuje, iż podjął działania zmierzające do wprowadzenia nazw ulic w 13 miejscowościach w gminie Wadowice, tj. Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna, Stanisław Górny, Wysoka, Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.

Wszczęcie procedury wprowadzenia nazw ulic w wyżej wymienionych miejscowościach wiąże się również z wprowadzeniem zmian numeracji porządkowej budynków.

Ciągły i dynamiczny rozwój gminy Wadowice, jak również występujące w ostatnim czasie silne tendencje urbanistyczne, spowodowały trudności administracyjne w oznaczaniu nieruchomości numerami porządkowymi. Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji porządkowej budynków znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy, gdyż ułatwi to służbom ratowniczym, takim jak karetki pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja poruszanie się po miejscowościach gminy Wadowice.

Proces nadania nazw ulic wraz z przenumerowaniem numeracji porządkowej budynków został podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem zostają objęte miejscowości: Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna, Stanisław Górny, Wysoka. Natomiast drugim etapem kolejne miejscowości: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.

Przewidywany termin zakończenia etapu pierwszego – maj 2022r., natomiast drugiego etapu – grudzień 2022r. Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Projekt z nazwami ulic zostanie udostępniony mieszkańcom do konsultacji w formie wyrażenia opinii do udostępnionego projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Procedura wprowadzenia nazw ulic wraz z przenumerowaniem nie będzie wymagała od mieszkańców wymiany dokumentów urzędowych jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

Zestawienie nowych adresów zostanie wysłane z urzędu m.in. do: Starosty Wadowickiego, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Poczty Polskiej, ZUS-u, KRUS-u,  Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładu energetycznego, zakładu gazowniczego. Pomimo przekazania wykazów z nowymi adresami do ww. instytucji prosimy Państwa o poinformowanie o zmianie swojego adresu m.in.: dostawcę energii elektrycznej, dostawcę gazu, wody, odbiorcę ścieków, ZUS, KRUS, administrację skarbową. Ponadto o zmianach należy poinformować: zakład pracy, bank, ubezpieczyciela, CEIDG itp.

Poniżej informacje dot.  poszczególnych miejscowości:

ETAP 1

 1. Stanisław Górny
 2. Klecza Górna
 3. Barwałd Dolny
 4. Wysoka
 5. Klecza Dolna

ETAP 2

 1. Babica
 2. Gorzeń Dolny
 3. Gorzeń Górny
 4. Jaroszowice
 5. Kaczyna
 6. Ponikiew
 7. Roków
 8. Zawadka

 

PRZENUMEROWANIE ISTNIEJĄCEJ NUMERACJI PORZĄDKOWEJ BUDYNKÓW:

 1. Lista instytucji poinformowanych o zmianach numeracji porządkowej

Zestawienie nowych adresów zostanie wysłane do niżej wymienionych instytucji.  Pomimo przekazania wykazów z nowymi adresami do przedmiotowych instytucji prosimy Państwa o poinformowanie o zmianie swojego adresu m.in.: dostawcę energii elektrycznej, dostawcę gazu, wody, odbiorcę ścieków, ZUS, KRUS, administrację skarbową. Ponadto o zmianach należy poinformować: zakład pracy, bank, ubezpieczyciela, CEIDG itp.

Lp. INSTYTUCJE I ORGANY
1. Starosta Wadowicki, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice
2. Starosta Wadowicki, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice
3. Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Adama Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice,
4. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice
5. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Zespół ds. Organizacji Służby KPP Wadowice, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 37, 34-100 Wadowice,
6. Tauron Dystrybucja S.A. – Punkt Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 2D,
34-100 Wadowice
7. Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Wadowice,
ul. Lwowska 11, 34-100 Wadowice
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice,
9. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice,

10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termowad Sp. z o.o.,

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

11. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Górnośląski Biuro Obsługi Klienta Wadowice, Osiedle Mikołaja Kopernika 10, 34-100 Wadowice
12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów
13. KRUS, Placówka Terenowa Wadowice, ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice
14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
15. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach,
ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
16. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5,
34-100 Wadowice
17. Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 2c,
34-100 Wadowice
18. Urząd Skarbowy w Wadowicach, ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice
19. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 304, 34-123 Chocznia
20. Empol Sp. z o.o., os.Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
21. Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
22. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 27,
34-100 Wadowice
23. Wydziały Urzędu Miejskiego w Wadowicach,
Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

 

2. Odbiór tabliczek z nowymi adresami – Informacje dot. terminu i miejsca odbioru tabliczek dla poszczególnych miejscowości znajdują się u dołu strony – Pliki do pobrania.

Wprowadzono: 18 października 2021

Pliki do pobrania: