Nadanie nazw ulic

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Nadanie nazw ulic

Burmistrz Wadowic informuje, iż podjął działania zmierzające do wprowadzenia nazw ulic w 13 miejscowościach w gminie Wadowice, tj. Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna, Stanisław Górny, Wysoka, Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.

Wszczęcie procedury wprowadzenia nazw ulic w wyżej wymienionych miejscowościach wiąże się również z wprowadzeniem zmian numeracji porządkowej budynków.

Ciągły i dynamiczny rozwój gminy Wadowice, jak również występujące w ostatnim czasie silne tendencje urbanistyczne, spowodowały trudności administracyjne w oznaczaniu nieruchomości numerami porządkowymi. Nadanie nazw ulic oraz uporządkowanie numeracji porządkowej budynków znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy, gdyż ułatwi to służbom ratowniczym, takim jak karetki pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja poruszanie się po miejscowościach gminy Wadowice.

Proces nadania nazw ulic wraz z przenumerowaniem numeracji porządkowej budynków został podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem zostają objęte miejscowości: Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna, Stanisław Górny, Wysoka. Natomiast drugim etapem kolejne miejscowości: Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Zawadka.

Przewidywany termin zakończenia etapu pierwszego – maj 2022r., natomiast drugiego etapu – grudzień 2022r. Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Projekt z nazwami ulic zostanie udostępniony mieszkańcom do konsultacji w formie wyrażenia opinii do udostępnionego projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Procedura wprowadzenia nazw ulic wraz z przenumerowaniem nie będzie wymagała od mieszkańców wymiany dokumentów urzędowych jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

Zestawienie nowych adresów zostanie wysłane z urzędu m.in. do: Starosty Wadowickiego, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, Poczty Polskiej, ZUS-u, KRUS-u,  Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładu energetycznego, zakładu gazowniczego.

 

O postępie prac w poszczególnych miejscowościach można się dowiedzieć wchodząc na konkretną miejscowość poniżej (miejscowości będą wprowadzane w zależności od postępu prac):

ETAP 1

  1. Stanisław Górny
  2. Klecza Górna
  3. Barwałd Dolny
  4. Wysoka
  5. Klecza Dolna

Wprowadzono: 18 października 2021

-