System Informacji Przestrzennej

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / System Informacji Przestrzennej

Chcesz sprawdzić przeznaczenie działki?

Chcesz sprawdzić lokalizację danego obiektu poprzez adres?

Skorzystaj z naszego Systemu Informacji Przestrzennej.

System to geoportal danych przestrzennych, do których dostęp może mieć każdy.

W systemie znajdują się m.in. takie dane jak:

–  Baza adresowa (numery porządkowe, ulice);

–  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

– Warstwy tematyczne (np. Szkoły, Urzędy);

– Zasięg obszaru zdegradowanego i rewitalizacji;

– Dane pochodzące z Powiatu Wadowickiego.

System daje możliwość wyszukiwania, przeglądania, oraz pobierania informacji w nim zawartych.

Prezentowane dane w Systemie mają wyłącznie charakter poglądowy.

Powyższe zagadnienia regulują przepisy:

– Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010, Nr 76, poz. 489)

System Informacji Przestrzennej

Wprowadzono: 25 kwietnia 2017