O wydziale

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Promocji Gminy / O wydziale
Zespół
Kierownik

mgr Małgorzata Targosz – Storch

mtargoszstorch@wadowice.pl

tel. 33 873 18 11 wew. 102

 

Pracownicy

mgr Maria Cholewa
mcholewa@wadowice.pl
tel. 33 873 18 11 wew. 290

mgr Tomasz Mamcarczyk
tmamcarczyk@wadowice.pl
tel. 33 873 18 11 wew. 264

mgr Paulina Medoń-Jagieła
pmedonjagiela@wadowice.pl
tel. 33 873 18 11 wew.  290

mgr Klaudia Profilio
kprofilio@wadowice.pl
tel. 33 873 18 11 wew. 290

Do zadań Wydziału Promocji Gminy należy w szczególności:

 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy;
 2. Popularyzacja hasła: »Wadowice, tu wszystko się zaczęło.«;
 3. Inicjowanie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć promujących gminę;
 4. Przygotowywanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych gminy;
 5. Administrowanie stroną internetową www.wadowice.pl;
 6. Koordynacja współpracy gminy z miastami partnerskimi oraz społecznościami innych państw;
 7. Organizacja wyjazdów delegacji gminnych za granicę i do miast partnerskich;
 8. Organizacja wizyt delegacji zagranicznych i miast partnerskich w gminie;
 9. Wspieranie rozwoju turystycznego gminy;
 10. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego patronatu burmistrza nad imprezami i przedsięwzięciami;
 11. Organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych gminy;
 12. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie działalności kulturalnej i sportowej społeczności osiedlowych lub sołeckich;
 13. Koordynacja realizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, okolicznościowych i promocyjnych na terenie gminy;
 14. Współpraca z Wadowicką Biblioteką Publiczną, Wadowickim Centrum Kultury oraz innymi podmiotami z terenu gminy w zakresie kreacji oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej gminy.

Pliki do pobrania:

Wniosek Patronat Honorowy Burmistrza Wadowic

Wprowadzono: 18 listopada 2016

-