V Edycja Konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ”

Jesteś tutaj : Strona główna / Bez kategorii / V Edycja Konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ”

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny! Najlepsze zespoły i soliści wystąpią w Koncercie Finałowym w Kopalni Soli „Wieliczka”. Na Laureatów biorących udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

zaSPIEWAJ plakat A3 png 1 724x1024 - V Edycja Konkursu "zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ"

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, Małopolskim Kuratorem Oświaty Barbarą Nowak oraz Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Janem Godłowskim serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! V edycja organizowanego pod hasłem „Moja Poezja – Moja Ojczyzna”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez wykonanie utworów nawiązujących do bohaterów narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, piękna Ziemi Ojczystej oraz życia i obyczajów Polaków.

Konkurs ma również na celu popularyzację utworów muzycznych będących dziedzictwem kulturowym narodu polskiego, promowanie polskich poetów i kompozytorów, poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej dzięki warstwie tekstowej piosenek, a także rozwijanie pasji i talentów młodzieży poprzez promocję młodych wykonawców biorących udział w konkursie.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni w nowej aranżacji. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej.

Lista utworów rekomendowanych

 

Terminy
Zgłoszenia uczestników konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 4.10.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 9 listopada 2022 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”.
W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane laureatom.

 Kapituła Konkursu

  • Wojewoda Małopolski,
  • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.,
  • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,
  • Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Dyrektor Biura Wojewody,
  • II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody,
  • Małopolski Kurator Oświaty,
  • Przedstawiciel Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Kontakt
Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111 e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz w Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 82, e-mail: konkurs@kopalnia.pl.

Informacje mogące pomóc przy nagrywaniu utworu
Przed przystąpieniem do nagrania utworu warto wyobrazić sobie, że komórka to bezprzewodowy mikrofon i aby było słychać drugą osobę – trzeba trzymać go w miarę blisko ust mówiącego. Osoby nagrywające powinny stać blisko osoby nagrywanej i unikać szerokich planów. W miejscu nagrywania musi być cisza, żeby mikrofon w telefonie nie ściągał dźwięków z otoczenia. Jeśli chodzi o jakość wideo najlepiej wybrać w ustawieniach HD lub FULL HD. Ważna uwaga – nie należy nagrywać pod światło! Gdy nagrywa się materiał na Facebooka – najlepiej trzymać telefon w pionie, a gdy na Youtube – w poziomie.

Organizatorzy konkursu
Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Pan Michał Roehlich

Patronaty honorowe

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak

Partnerzy konkursu
Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Pan Jan Godłowski
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE – Cyfrowa Polska

Patronat medialny
TVP3 Kraków

Wprowadzono: 15 września 2022