W Wadowicach o Funduszach Europejskich

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji / W Wadowicach o Funduszach Europejskich

Jeżeli planujesz skorzystać z dotacji unijnych, masz dużo pytań na które szukasz odpowiedzi i  mieszkasz w powiecie wadowickim to ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Już w sobotę 29 czerwca 2019 r.  Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zagości na wadowickim Rynku.

Prosto o Funduszach

To doskonała okazja, by pytać o wszystko, co dotyczy Funduszy Europejskich. Początkujący mogą tu liczyć na pomoc na etapie przygotowania wniosków o wsparcie, natomiast osoby realizujące projekty unijne mogą  zasięgnąć porad na temat zasad ich prowadzenia oraz rozliczania.

Ponadto specjaliści poinformują o możliwości udziału w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich, w tym o bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących, pożyczkach i innych możliwościach wsparcia.

Kierunek Kariera – rozwiń się

,,Kierunek Kariera”, to projekt oferujący specjalistyczną usługę doradczą pn. Bilans Kariery, czyli: bony szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy, nie będące szkoleniami zawodowymi). Możesz skorzystać, jeśli jesteś: osobą pracującą lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników;  masz powyżej 25 lat
i posiadasz wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie
z maturą) lub masz powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie; mieszkasz i pracujesz w Małopolsce.

Dla tych, co wracają

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, realizuje także projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji osób powracających do Małopolski z zagranicy. W ramach projektu „Nowy Start w Małopolsce” oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój,  zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Uczestnicy projektu dowiedzą się, z kim i gdzie należy się kontaktować w sprawach np.:

 • szukania pracy,
 • bezpłatnych lub dofinansowanych szkoleń,
 • płatnego stażu,
 • dofinansowania miejsca w żłobku lub przedszkolu dla dzieci, tak aby móc podjąć pracę,
 • dotacji na własną firmę oraz przepisów obowiązujących w Polsce,
 • podatków,
 • ubezpieczenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Projekt Dobry Czas na Pracę – projekt skierowany do osób
  powyżej 30 roku życia, niepracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.
 • ,Dobry Czas na Biznes” dla osób zakładających działalność gospodarczą w wieku 30 lat
  i więcej ,,Lider CSR – zarządzanie wiekiem” dla przedsiębiorców.
 • Małopolskie bony rozwojowe
 • Projekt Akademia Menadżera – skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP.
 • Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian – w ramach projektu osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub odchodzące z rolnictwa mogą uzyskać wsparcie doradcze i szkoleniowe, które ułatwi utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia.

Pod skrzydłami Tele – Anioła

Nie zabraknie także informacji o Małopolskim Tele-Aniele –  projekcie mającym na celu pomoc dla osób niesamodzielnych,  które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku,  powinny być objęte stałą opieką.

Czyste powietrze

Na wadowickim rynku będzie można porozmawiać także z Eko – doradcą. Zainteresowani wymianą starych „kopciuchów”  będą mogli między innymi dowiedzieć się jak „krok po kroku” ubiegać się
o dofinansowanie inwestycji. Udzielane będą także informacje na temat stanu jakości powietrza, sposobów jego pomiaru oraz wpływu na zdrowie.  Eko – doradca podpowie  także w jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną i oszczędzać pieniądze zmieniając jedynie proste nawyki.

Widać efekty

Sam powiat wadowicki to przykład aktywnego beneficjenta unijnego wsparcia. Tylko w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano tu projekty wartości 326 mln zł.

Wyremontowano i przystosowano dla licznie odwiedzających turystów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II. Dzięki 10,4 mln zł unijnego wsparcia obiekt został przystosowany do działalności wystawienniczej i kulturalnej. Na zwiedzających czeka multimedialna wystawa prezentująca życie papieża Polaka.

Pobliski Klasztor Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, wyjątkowe miejsce modlitwy rocznie odwiedzane jest przez ponad milion pielgrzymów i turystów, także zyskało nowe oblicze. Dzięki Funduszom Europejskim odnowiono budynek Bazyliki, Klasztor, cztery kaplice oraz kościół ukrzyżowania. Dodatkowo, w zabytkowych obiektach zamontowano instalację przeciwpożarową
i monitoring. Całe przedsięwzięcie kosztowało 10,3 mln zł, z czego 7,7 mln zł stanowiły środki Programu Operacyjnego.

Dotacja unijna sprawiła, że na ulicy Zatorskiej powstał stylowy deptak. Dodatkowo zagospodarowane zostały przyległe do niej ulice oraz fragment placu Obrońców Westerplatte. Centrum miasta wzbogaciło się także o elementy małej architektury i sieć oświetlenia ulicznego. Całkowity kosztów dwóch projektów wyniósł 14,1 mln zł, a dotacja z Programu Regionalnego stanowiła 8,1 mln zł.

Sięgają po więcej

Aktualnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  na terenie powiatu Wadowickiego realizowanych jest ponad 100 projektów, których wartość przekracza 650 mln zł.

Nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców  i turystów, dodatkowe miejsca w przedszkolach
i żłobkach, budowa kanalizacji, wymiana starych pieców, a także projekty podnoszące konkurencyjność rodzimych firm – już wkrótce  widoczne będą kolejne efekty przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Przyjdź i przekonaj się, że Fundusze są także dla Ciebie!

Mobilny Punkt Informacyjny na wadowickim Rynku:

Sobota, 29.06.2019 r. Godz. 9.00-17.00

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy lekcje europejskie, warsztaty ekologiczne i zabawy
z atrakcyjnymi nagrodami.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz dla osób głuchych i niedosłyszących – udział  tłumacza polskiego języka migowego na 5 wydarzeniach (np. Myślenice, Wadowice, Kraków) oraz wygodne miejsce dla psa przewodnika.

Wprowadzono: 24 czerwca 2019