Wadowiccy Seniorzy na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Rada Seniorów / Wadowiccy Seniorzy na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów

Ponad 200 reprezentantów Rad Seniorów z całej Polski, spotkało się na II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. Radę Seniorów Miasta Wadowice reprezentowała dwuosobowa delegacja: Przewodnicząca Janina Kamińska oraz członek Rady Janina Matusik.

Hasło przewodnie Kongresu   „Powszechność Gminnych Rad Seniorów w Polsce”. Seniorzy z całej Polski spotkali się by wspólnie z przedstawicielami Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz władzami samorządowymi miast, gmin i Województwa Małopolskiego, aby podjąć debatę na tematy dotyczące starszego pokolenia. W głównym nurcie debaty omawiano problemy: „Dzień dzisiejszy i jutro seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia, aktywności fizycznej i społecznej starszego pokolenia oraz wpływ na kierunek i dynamikę przeobrażeń poprzez powszechność oraz rzeczywistą działalność Gminnych Rad Seniorów”. Seniorzy opowiedzieli o tym, jak w praktyce wygląda ich partycypacja w życiu społecznym – na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Głos zabrali także przedstawiciele władz wszystkich szczebli.

Organizatorzy Kongresu: Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, Prezydent Miasta Krakowa oraz organizacje senioralne i środowiska zajmujące się sprawami osób starszych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 26 marca 2018