Wadowice nie zmieniły i nie zmieniają herbu miasta

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Wadowice nie zmieniły i nie zmieniają herbu miasta

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat zmiany herbu miasta przez Burmistrza Wadowic pragniemy wyjaśnić powstałe wątpliwości.

Gmina Wadowice powierzyła krakowskiej firmie projektowej Studio Otwarte stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, którego jednym z elementów było zaprojektowanie logo miasta opartego na wzorze herbu. Było to potrzebne dla uporządkowania przestrzeni publicznej Wadowic, szczególnie jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice, które wraz z Urzędem Miejskim otrzymają spójną identyfikację. Dalszym etapem prac będzie wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących ładu przestrzennego w gminie: umieszczania reklam, informacji wizualnych oraz małej architektury.

Wynikiem prac Studia Otwartego było opracowanie logo miasta przedstawiającego zrekonstruowany zgodnie z zasadami heraldyki herb oraz wizerunek kluczy papieskich. Logo będzie funkcjonować równocześnie z obecnym herbem miasta, który nie uległ zmianie. Logo wykorzystywane będzie do celów promocji miasta. Nowym logo będą posługiwać się również wszystkie komunalne instytucje i spółki. Opracowana została kolorystyka, liternictwo i układ graficzny miejskich dokumentów, publikacji, akcydensów, oznaczeń, nośników informacyjnych i promocyjnych.

Zaprojektowana identyfikacja graficzna miasta nawiązuje do papieskiego charakteru miasta, a nowe logo w identyczny sposób, jak logo Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II,  wykorzystuje motywy papieskie.  Z kolei, parafraza słów Jana Pawła II o treści „Tu wszystko się zaczyna” od blisko dwóch lat stanowi miejski slogan reklamowy, który był stosowany do promocji Wadowic m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży.

Obecnie Rada Miejska nie prowadzi żadnych prac nad zmianą herbu.

Wprowadzono: 25 maja 2017