Wadowice w sieci Partnerska Inicjatywa Miast

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Wadowice w sieci Partnerska Inicjatywa Miast

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach ma przyjemność poinformować o wynikach naboru do udziału w 3 sieciach pilotażowych tworzonych w ramach projektu  Partnerska  Inicjatywa Miast (PIM) trwającego od 20 czerwca do 21 lipca b.r. i będącego jednym z projektów strategicznych Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017r.

Wadowice zostały wybrane przez Ministerstwo Rozwoju do udziału w sieci mobilność miejska jako tzw. miasto partnerskie. Liderem naszej grupy jest Szczecin.

Celem strategicznym PIM jest wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. Celami szczegółowymi projektu są, między innymi: wzmocnienie partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy między miastami oraz podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej, podniesienie kompetencji kadr, wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych zawierających rekomendacje dla polityki krajowej i europejskiej, upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami czy włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich (w tym Agendy Miejskiej UE i Nowego Programu ONZ dla miast).

Sukcesem sieci ma być ulepszona współpraca między miastami, bliższe poznanie się oraz wykorzystanie wzajemnych doświadczeń i wiedzy oraz wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania. Możemy liczyć na wsparcie finansowe oraz wsparcie i wiedzę eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci. Uczestnictwo w projekcie skutkować ma promocją miasta na arenie krajowej i europejskiej oraz  otrzymaniem pomocy w pozyskaniu dofinansowania na realizację innowacyjnych rozwiązań w Wadowicach.

Wprowadzono: 28 września 2017