Warsztaty z efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Warsztaty z efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Jednym z głównych celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej jest wspieracie rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska, jako kraj członkowski UE postawiła sobie za cel osiągnięcie do 2020 roku co najmniej 15% – owego udziału energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto oraz dalszy jego wzrost w latach następnych.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego działanie 4.4.2, Ekodoradca Gminy Wadowice zorganizował wyjazdowe warsztaty z efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE), które odbyły się dnia 6 lutego br. w Centrum Zrównoważonej energii w Miękini.  W szkoleniu uczestniczyli radni rady miejskiej, sołtysi, członkowie rad osiedlowych, nauczyciele, pracownicy spółek miejskich oraz pracownicy urzędu miejskiego w Wadowicach.

Podczas zajęć prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie OZE grupa 50 uczestników uzyskała szczegółowe informację na temat poszczególnych typów odnawialnych źródeł energii – począwszy od pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Warsztaty oprócz części teoretycznej miały też część laboratoryjną/pokazową, podczas której uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się pracującym instalacjom. Ta część cieszyła się największym zainteresowaniem i została najlepiej oceniona przez uczestników. Mocno wyartykułowana była również kwestia oszczędności energii i termomodernizacji budynków  – najtańsza energia to ta której nie zażyjemy.

źródło: https://bit.ly/2SRfIC5

Wprowadzono: 20 lutego 2019