Ważna informacja dla mieszkańców – prace pielęgnacyjno – konserwacyjne na Al. Wolności w Wadowicach

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Ważna informacja dla mieszkańców – prace pielęgnacyjno – konserwacyjne na Al. Wolności w Wadowicach

W związku z interwencjami mieszkańców oraz z sytuacją jaka miała miejsce miejsce przez kilka ubiegłych lat na Al. Wolności w trakcie gwałtownych zmian warunków atmosferycznych, Gmina Wadowice zleciła wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew tam zlokalizowanych.

Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, iż siedem zbadanych drzew wymaga natychmiastowego usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny oraz zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do usunięcia przedmiotowych drzew zgodnie z decyzją Starosty Wadowickiego z dn. 12.03.2018r. znak: WSR.613.4.2018.

Jednocześnie informujemy, iż obecnie, na zlecenie Gminy Wadowice wykonywany jest projekt p.n.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż ciągu drogowego – al.  Wolności w Wadowicach” zawierający  m. in projekt nasadzeń zastępczych w zamian za usunięte drzewa. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok 2019.

Wszystkie dokumenty związane z powyższą sprawą są możliwe do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach Plac Jana Pawła II 23, pok 54 II p. w godzinach pracy urzędu.

Wprowadzono: 14 grudnia 2018