Wdrażanie e-usług w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Wdrażanie e-usług w Gminie Wadowice

61119 - Wdrażanie e-usług w Gminie Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach wykonuje decydujący krok w stronę elektronicznej administracji. Wdrażane są niezbędne systemy informatyczne a pracownicy urzędu przechodzą szereg szkoleń – wszystko po to, aby mieszkańcy już wkrótce mieli możliwość załatwienia swoich spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu! Lada dzień wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgłoszenie awarii i innych sytuacji niebezpiecznych na terenie gminy, a także 30 innych spraw będzie można zrealizować za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną, bez stania w kolejce, w czasie i poza godzinami pracy urzędu.

Wprowadzenie i rozwój systemu e-administracji w Urzędzie Miejskim Wadowicach odbywa się dzięki projektowi: „e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wadowicki urząd otrzyma narzędzia w postaci aplikacji informatycznych gromadzących, przetwarzających oraz udostępniających kompleksowe, aktualne  i zintegrowane dane związane z gminą. Dodatkowo Urząd Miejski w Wadowicach stanie się punktem potwierdzającym, w którym każdy mieszkaniec i przedsiębiorca będą mogli zweryfikować swoją tożsamość w celu utworzenia profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W niedługiej więc perspektywie dostęp on-line do urzędowych usług będzie  na porządku dziennym i doprowadzi do poprawy zarządzania i obniżenia kosztów funkcjonowania.

Wprowadzono: 23 marca 2018