„Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do …..”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do …..”

W dniu 30.05.2017r. Jury w składzie: Pani Halina Stuglik – kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Pani Jagoda Bogdanowska –  pracownik Wadowickiego Centrum Kultury, Pani Barbara Łubik – pracownik  Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach ,Pani Monika Czechowicz  – dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach wyłoniło laureatów w konkursie plastycznym „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do …..” promującym Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanym przy wsparciu Gminy Wadowice w ramach „Festiwalu Przedszkolaków”.

Wesołe podróże po Europie

Organizatorzy: Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz Wadowickie Centrum Kultury zaadresowali konkurs do dzieci w wieku przedszkolnym szkół i przedszkoli Gminy Wadowice. Warunkiem udziału było zgłoszenie telefoniczne lub osobiste przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Uczestnicy wykonali zaproszenia w formie plakatu do jednego wylosowanego kraju europejskiego. Jury oceniało zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, widoczny wkład pracy dzieci oraz estetykę i wrażenie ogólne.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Wadowickim  Centrum Kultury na „Festiwalu Przedszkolaków” 3 czerwca 2017 r. W holu WCK będzie można obejrzeć te przepiękne zaproszenia do  krajów europejskich.

Do konkursu napłynęło 12 prac grupowych z następujących placówek:

1. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Hiszpanii”

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach

Grupa „Motyle”

Opiekun: Pani Małgorzata Pawłowska

2. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Niemiec”

Oddział Przedszkolny 0 „a” i 0 „b” w Zespole Szkół Nr 2 w Choczni

Opiekunowie:  Pani Danuta Matkowska, Pani Bogumiła Gregorczyk

3. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Francji”

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej

klasa 0 A

Opiekun: Pani Jolanta Badan

4. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Polski”

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Choczni

Opiekun: Pani Bożena Gajczak

5. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Wielkiej Brytanii”

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Wadowicach

Grupa „Elfy”

Opiekunowie:  Pani Monika Fornal, Pani Anna Łasak

6. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Włoch”

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Wadowicach

Grupa „Orły”

Opiekun: Pani Jolanta Sordyl

7. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Belgii”

Przedszkole PubliczneNr 1 w Wadowicach

oddział IV

Opiekunowie:  Pani Janina Wątroba, Pani Małgorzata Pieron

8. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie na Węgry”

Oddział Przedszkolny w Szkole podstawowej w Babicy

Opiekun:  Pani Jolanta Brózda

9. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Irlandii”

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół Nr 1 w Wadowicach

Opiekunowie: Pani Monika Znamirowska, Pani Jolanta Moskała

10. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Austrii”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach

Grupa plastyczna „Rysiki”

Opiekun:  Pani Sylwia Kolber

11. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Czech”

Przedszkole Publiczne w Choczni

Grupa „Motylki”

Opiekun: Pani Barbara Kolber

12. „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do Holandii”

Oddział Przedszkolny w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej na Kopcu

Opiekun: Pani Agnieszka Ćwiękała

Wprowadzono: 31 maja 2017