Wielkie pieniądze dla wadowickich przedszkoli!

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Edukacja w Gminie Wadowice / Wielkie pieniądze dla wadowickich przedszkoli!

Znakomite informacje docierają do nas z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Gmina Wadowice otrzyma ponad 655 tysięcy złotych dotacji na rozwój edukacji przedszkolnej! Pieniądze trafią do Przedszkola Nr 3 przy ul. Lwowskiej i Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach na os. Kopernika.

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z RPO WM w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR. Gmina Wadowice ze swoim projektem pn.: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, otrzymała dofinansowanie w wysokości 655 323, 67 zł, co stanowi aż 85 procent całkowitej wartości projektu, który wynosi 770 969, 03 zł.

– Lepszego prezentu z okazji wczorajszego Dnia Edukacji Narodowej nie mogliśmy sobie wymarzyć – cieszy się Bartosz Kaliński, burmistrz Wadowic. – Na dofinansowaniu zyskają dwa Przedszkola – „trójka” przy ul. Lwowskiej oraz Oddział Przedszkolny SP Nr 5 na os. Kopernika. Zakupimy tam sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, zwiększymy ofertę edukacyjną z zakresu: terapii ręki, treningu słuchowego Tomatisa, zajęć ruchowo- muzycznych, arteterapii oraz zapewnimy szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi – wymienia burmistrz.

To jednak nie wszystko, bo dzięki zdobytej dotacji w Przedszkolu nr 3 w Wadowicach zostanie dodatkowo utworzony nowy oddział przedszkolny dla 22 dzieci! Prace będą polegać m.in. na adaptacji i dostosowaniu pomieszczeń, wyposażeniu w niezbędny sprzęt i zakupu zabawek oraz pomocy edukacyjnych.

Działania w ramach projektu będą realizowane w okresie od 1 września 2020 do 31 lipca 2022 roku.

Wprowadzono: 14 października 2019