Wkrótce rusza nowa inwestycja: kompleks rekreacyjny w Kleczy Dolnej

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Infrastruktury i Rozwoju / Wkrótce rusza nowa inwestycja: kompleks rekreacyjny w Kleczy Dolnej

Gmina Wadowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 211 586,00 zł na projekt Zagospodarowania przestrzeni publicznej  w Kleczy Dolnej . W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy i wdrożenie odpowiednich procedur.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Całkowite koszty inwestycji: 332 526,32 zł.

Lokalizacja inwestycji : Klecza Dolna, działki nr 1676/1, 1676/2, teren przy szkole w Kleczy Zarąbki

Opis zadania: Operacja będzie obejmować budowę kompleksu rekreacyjnego w Kleczy Dolnej poprzez budowę następujących obiektów: boiska sportowo-rekreacyjnego o całkowitych wymiarach 28,3x15m nawierzchni bezpiecznej EDPM w kolorze pomarańczowym, altany oraz obiektów małej architektury: kosze na śmieci, ławki. Projekt przewiduje również budowę ogrodzenia w postaci piłkochwytów wokół boiska o wysokości 400cm, budowę dojść i chodników i wykonanie powierzchni trawiastej i nasadzenia krzewów. W/w teren rekreacyjny powstały w ramach niniejszego projektu będzie przede wszystkim umożliwiał różne formy aktywności wypoczynku dla lokalnej społeczności, w postaci koncertów, pikników, festynów, organizacji imprez okolicznościowych itp. Powstałe obiekty będą służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej z obszaru LSR.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 30 kwietnia 2018